Rola tłumacza pisemnych tekstów specjalistycznych na podstawie własnych doświadczeń traduktologicznych

Main Article Content

Patrycja Bobowska-Nastarzewska

Abstrakt

The goal of this paper is to determine a translator’s role in the process of translation of a scientific text. The analysis centres on philosophical texts translated from French into Polish by the author of the paper: Plotinus or the Simplicity of Vision by Pierre Hadot, Philosophizing ad Infinitum by Marcel Conche, Intellectual Autobiography by Paul Ricœur, Speech and Action in Heraclitus. On the Theoretical Foundations of Moral Action by Michel Fattal, and Le Logos dans le Sophiste de Platon by Michel Fattal. A requirement is usually imposed on the translator of a specialist text to be invisible, transparent, and neutral. However, this analysis shows that this requirement cannot be met in translations of scientific texts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bobowska-Nastarzewska, P. (2019). Rola tłumacza pisemnych tekstów specjalistycznych na podstawie własnych doświadczeń traduktologicznych. Investigationes Linguisticae, 39, 1-14. https://doi.org/10.14746/il.2018.39.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bobowska-Nastarzewska, P. (2012). Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła Plotyn albo prostota spojrzenia autorstwa współczesnego francuskiego filozofa Pierre’a Hadota, w: Rocznik Przekładoznawczy, Kościałkowska-Okońska, E., Pławski M., Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, nr 7, pp. 39-50.
 2. Bobowska-Nastarzewska, P. (2010). Trudności związane z przekładem pojęć filozoficznych na przykładzie tłumaczenia książki Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, w: Hejwowski, K. Tłumaczenie. Leksyka. Frazeologia. Styl. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, pp. 213-222.
 3. Conche, M. (2007). Filozofować w nieskończoność, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 4. Conche, M. (2005). Philosopher à l’infini. Paris: PUF.
 5. Fattal, M. (2009). Le Logos dans le Sophiste de Platon, [w:] Fattal, M. Le langage chez Platon. Autour du Sophiste, Paris : L’Harmattan.
 6. Fattal, M. (2017). Logos w Sofiście Platona, , [w:] Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 62, pp. 25-53.
 7. Fattal, M. (2011). Paroles et actes chez Héraclite. Sur les fondements théoriques de l’action morale, Paris : Paris : L’Harmattan.
 8. Fattal, M. (2013). Słowa i czyny u Heraklita. O teoretycznych podstawach moralnego działania, [w:] Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 58, pp. 9-43.
 9. Hadot, P. (1997). Plotin ou la simplicité du regard. Éditions Gallimard.
 10. Hadot, P. (2004). Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 11. Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Karpiński, Ł. (2008). Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa: KJS.
 13. Kozłowska, Z. (2007). O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych, Warszawa: WUW.
 14. Lederer, M. (1994). La traduction aujourd’hui. Paris: Hachette.
 15. Piotrowska, M. (2012). Słowo wstępne, w: Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A., Tyupa, S., Kompetencje tłumacza. Kraków: Tertium. pp. 9-12.
 16. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1998). Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 17. Pluszka, A. (2016). Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach. Gdańsk: Narodowy Instytut Audiowizualny.
 18. Ricœur P. (2003). O sobie samym jako innym. Warszawa: PWN.
 19. Ricœur P. (2005). Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.
 20. Ricœur P. (1995). Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris: Éditions ESPRIT.
 21. Ricœur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Éditions du Seuil.
 22. Skibińska, E. (2009). O przypisach tłumacza: wprowadzenie do lektury. w: Przypisy tłumacza. Wrocław-Kraków, pp. 7-48.
 23. Snell-Hornby, M. (1988). Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam.
 24. Święch, J. (1984). Przekłady i autokomentarze. w: Balcarzan E. Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Wrocław.
 25. Tomaszkiewicz, T. (2016). Présence du traducteur dans le processus de traduction spécialisée, w: Studia Romanica Posnaniensia 43/1, pp. 93-107.
 26. Paszkiet, S. Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, marzec 2011, Instytut Książki, http://stl.org.pl/wpcontent/uploads/2015/03/Raport_o_sytuacji_tlumaczy_literackich_Paszkiet.pdf [data dostępu: : styczeń, 2018]