Między paradygmatami. Problemy terminologiczne w przekładzie ofert nieruchomości

Main Article Content

Barbara Walkiewicz

Abstrakt

The aim of this paper is to present problems translating real estate terms into French. The author analyses translations of real estate with regard to the translator’s terminological precision and its impact on the retention of the basic functions of the original.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walkiewicz, B. (2019). Między paradygmatami. Problemy terminologiczne w przekładzie ofert nieruchomości. Investigationes Linguisticae, 39, 126-139. https://doi.org/10.14746/il.2018.39.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Borejszo M., Zgółkowa H. 1982. „Ogłoszenie jako specyficzna forma komunikatu językowego”, Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie, 38, str. 45-63.
 2. Coudroy De Lille L. 2002. „L’habitat urbain pré et post socialiste en Pologne”, Les Annales de la Recherche Urbaine, 92, str. 25-31.
 3. Dąbrowska-Milewska G., 2007, Propozycja klasyfikacji standardu zabudowy wielorodzinnej w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych powstałych w Polsce po roku 1990, Problemy Rozwoju Miast, 3, Kraków.
 4. Guével Z. 2017. „Caractéristiques linguistiques et culturelles de la traduction spécialisée”, [w:] E. Lavault-Olléon (red.), Traduction spécialisée : pratiques, théories, formations. Bern: Peter Lang, str. 73-90.
 5. Gumul E. 2006. „Eksplicytacja a komunikatywność tekstu przekładu”, [w:] P. Fast, W. Osadnik (red.), Przekład jako komunikat. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, str. 19-38.
 6. Knap M. 2017. „Rozważania na temat kompetencji tłumacza tekstów specjalistycznych na przykładzie języka turystyki”, Społeczeństwo, język komunikacja, 6, str. 59-75.
 7. Korniłowicz J., Żelawski T., 2007, Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 8. Labocha J. 2008. Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Lavault-Olléon E. 2007. „Traduction spécialisée : des pratiques qui se passent de théorie”, [w:] E. Lavault-Olléon (red.), Traduction spécialisée : pratiques, théories, formations. Bern : Peter Lang, str. 45-72.
 10. Radziszewska A. 2012. Strategie translatorskie w przekładzie terminologii z dziedziny zarządzania. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Skalski K. 2009. Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 12. Sobstyl, K. 2002. Ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 13. Tomaszkiewicz T. 2003. „Modele tekstów specjalistycznych a przekład”, [w:] P. Mamet, A. Mrózek, Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, str. 237-266.
 14. Walkiewicz B. 2013. O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Walkiewicz B. 2016. „Définir l’habitat”, Roczniki Humanistyczne, Tom LXIV, zeszyt 8, str. 97-114.
 16. Wojtkun G. 2008. „Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W cieniu wielkiej płyty”, Przestrzeń i forma, 10, str. 175-194.
 17. Wołk M. 2007. Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.
 18. Załęcka-Myszkiewicz M. 2014. „Typologia zabudowy wielorodzinnej”, [w:] J. Bzówka (red.), Wiedza i eksperymenty w budownictwie, str. 507-514.
 19. Zaniewska H., Dąbkowski N. 2013. „Budownictwo mieszkaniowe i jego standardy w Polsce w latach 1991-2011”, Problemy Rozwoju Miast, 1, str. 123-133.