Specyfika pracy tłumacza audiowizualnego na przykładzie wybranych komunikatów audiowizualnych
PDF

Jak cytować

Borowczyk, P. (2019). Specyfika pracy tłumacza audiowizualnego na przykładzie wybranych komunikatów audiowizualnych. Investigationes Linguisticae, 40, 1–11. https://doi.org/10.14746/il.2018.40.1

Abstrakt

The aim of the paper is to show the specificity and the complexity of audiovisual translation process. In the expository part of the paper I present the difference between translator of texts and audiovisual translator. I explain what elements take part in the construction of sense in audiovisual message and I show what kind of difficulties occur during the process of audiovisual translation (like technical restrictions). The Franco-German channel Arte is an example of a European company where the translation is used every day. The theoretical discussion is illustrated with the examples in which we can see how the translator use the informations from the screen to make polish subtitles shorter.

https://doi.org/10.14746/il.2018.40.1
PDF

Bibliografia

Adamowicz-Grzyb, G. 2013. Tłumaczenia filmowe w praktyce. Warszawa: FORTIMA Tłumaczenia-Edukacja-Media.

Belczyk, A. 2007. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo Dla Szkoły.

Garcarz, M. 2007. Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski. Język a komunikacja, vol. 15, Kraków : Tertium.

Nowak, A. 2006. Les éléments des dialogues filmiques qui subissent la suppression pendant la traduction en forme des sous-titres sur l’exemple du film français « L’empire des loups ». (praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Pauliny Borowczyk w Zakładzie Traduktologii i Badań nas Kanadą Frankofońską), Poznań.

Palion-Musioł, A. 2012. Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym. Rocznik przekładoznawczy, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, vol. 7, pp. 95-107.

Plewa, E. 2015. Układy translacji audiowizualnych. Studi@ Naukowe, vol. 28, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Sikora, I. 2013. Dubbing filmów animowanych. Strategie translatorskie w polskim dubbingu anglojęzycznych filmów animowanych. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ.

Skibińska, E. 2008. Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych. Kraków: Universitas.

Szarkowska, A. 2009. Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania. Przekładaniec, vol. 20, pp. 8-25.

Tomaszkiewicz, T. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

https://www.dw.com/pl/25-lat-europejskiego-kana%C5%82u-arte-kontrapunkt-do-obecnej-rzeczywisto%C5%9Bci/a-39017418