Pressto.

Nagłowek strony

Vol 40 (2018)

Spis treści

Artykuły

Specyfika pracy tłumacza audiowizualnego na przykładzie wybranych komunikatów audiowizualnych PDF
Paulina Borowczyk 1-11
Are differences in discourse patterns relevant for the participants of interactions in English as a lingua franca? PDF
Agnieszka Nowicka 12-24
Incipient Musings on Theory and Formation of Modern Korean Digraphia PDF
William Strnad 25-48
Identyfikacja gatunku mowy pochwały w oparciu o strategię reaktywnego gatunku mowy (SRGM) PDF
Anna Wartecka 49-61
W mocy tekstu PDF
Jan Wawrzyniak 62-84
Zapożyczenia leksykalne w cyklolekcie PDF
Stefan Wiertlewski 85-101


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo