Zapożyczenia leksykalne w cyklolekcie
PDF

Jak cytować

Wiertlewski, S. (2019). Zapożyczenia leksykalne w cyklolekcie. Investigationes Linguisticae, 40, 85–101. https://doi.org/10.14746/il.2018.40.6

Abstrakt

There is an abundance of  loanwords (especially English) in Polish cycling sociolect. After a presentation of basic facts on the different types of borrowings (lexical loans, semantic loans and loan translations), about 600 English lexical loans divided into semantic classes (e.g. cycling disciplines, riders, equipment) are analyzed  in the article. This is accompanied by a discussion of the most striking characteristics of their graphic, phonological, morphological and semantic adaptation into the Polish language.
https://doi.org/10.14746/il.2018.40.6
PDF

Bibliografia

Bajerowa I. 2005. Zarys historii języka polskiego 1939 – 2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bańko M. (red.) 2005. Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Burkacka I. 2010. Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, Linguistica Copernicana 2(4), str. 229 – 239.

Haugen E.1950. The analysis of linguistic borrowing, Language 26, str. 210 – 231.

Łaziński M. (red.). 2008. Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mańczak-Wohlfeld E. 1994. Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Kraków: Universitas.

Mańczak-Wohlfeld E. 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Universitas.

Mańczak-Wohlfeld E. 2004. Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku, Poradnik Językowy 3, str. 3-7.

Mańczak-Wohlfeld E. 2006. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mańczak-Wohlfeld E. (red.) 2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mańczak-Wohlfeld E. 2017. Norma językowa w kontekście kontaktów językowych, Biuletyn PTJ LXXIII, str. 211-219.

Markowski A. 1992. Leksyka wspólna różnych odmian polszczyzny, tom 1. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.

Waszakowa K. 2005. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiertlewski S. 2006. ‘Grindowanie na pegach’, czyli o zapożyczeniach angielskich w socjalnej odmianie języka, Język, Komunikacja, Informacja 1, str. 67-76.

Wiertlewski S. 2016a. Wiele słów, niewiele znaczeń? Synonimia i homonimia/polisemia w socjolekcie rowerowym, Język, Komunikacja, Informacja 11, str. 73-85.

Wiertlewski S. 2016b. Rower i jazda rowerem z perspektywy metafory konceptualnej, w: A. Czapla, M. Koper (red.), Język i sport, Lublin: Fotopia, str. 133-148.

Witalisz A. 2007. Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków: Tertium.

Witalisz A., 2015. English Loan Translations in Polish. Formation Patterns, Lexicalizations, Idiomaticity and Institutionalization. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Witalisz A. 2016. Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków: TMJP.