Iść, czyli jechać. Językowy obraz świata w cyklolekcie

Main Article Content

Stefan Wiertlewski

Abstrakt

Reconstructing the specific linguistic image of the world embedded in the social varieties of language is one of the major concerns of sociolinguistics. This paper shows that in Polish cycling sociolect two common verbs iść (walk) and chodzić (walk) are used with the meaning of jechać (ride). A huge number of word complexes and phraseological units with these verb analysed by the author justify the opinion reflected in the conceptual metaphor that RIDING A BIKE IS WALKING.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiertlewski, S. (2019). Iść, czyli jechać. Językowy obraz świata w cyklolekcie. Investigationes Linguisticae, (42), 71-82. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Bartmiński J. 2006. Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  2. Grabias S. 1997. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.
  3. Handke K. 2008. Socjologia języka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Kövecses Z. 2011.Język, umysł, kultura, Kraków: Universitas.
  5. Piekot, T. 2008. Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu. Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
  6. Wiertlewski S. 2008. „Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym”, Język, Komunikacja, Informacja 3, str. 79 – 89.
  7. Wiertlewski S. 2016. „Rower i jazda rowerem z perspektywy metafory konceptualnej”, w: A. Czapla, M. Koper (red.), Język i sport, Lublin: Fotopia, str. 133 – 148.