Tom 42 (2018): Wieża Babel Profesora Tadeusza Zgółki