Pragmalingwistyczne aspekty not dyplomatycznych. Przyczynek

Main Article Content

Agata Wolarska-Sobocińska

Abstrakt

Problematyka korespondencji dyplomatycznej, której przejawem są noty dyplomatyczne wpisuje się w nurt badań typologicznych, genologicznych (genologia lingwistyczna), pragmatycznych/pragmalingwistycznych (i strukturalnych nad językiem) oraz socjolingwistycznych. Noty dyplomatyczne to ważny element współczesnej dyplomacji, definiowany przez Juliana Sutora jako: (…) główny instrument komunikacji urzędowej między rządami państw. [Sutor, 2008: 19]. W zależności od charakteru i cech formalnych oraz osób nadawcy i odbiorcy możemy wyróżnić kilka rodzajów not dyplomatycznych. Przedmiotem analizy jest nota werbalna jako najbardziej powszechna forma not dyplomatycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wolarska-Sobocińska, A. (2019). Pragmalingwistyczne aspekty not dyplomatycznych. Przyczynek. Investigationes Linguisticae, (42), 83-94. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.7
Dział
Artykuły