Mniejszość polska w odrodzonej Łotwie

Main Article Content

Monika Michaliszyn

Abstrakt

This article concerns the least-described period in the literature on the subject of the history of Latvian Poles - the time after Latvia regained its independence. The national movement strangled after the incorporation of the Republic of Latvia into the USSR for fifty years was cultivated illegally most often in the so-called Polish houses. The nucleus of Polish organizations established with the consent of the authorities in the end of the 1970s laid the foundations of the Association of Poles in Latvia ZPŁ) on the turn of independence at the turn of 1980s. Soon, a dozen of his branches were created. The ZPŁ is actively working to cultivate Polishness and propagate Polish culture. Thanks to his activities, a Polish school network was established in Latvia. Problems included in the work are presented in the historical and cultural perspective. A large part of the information presented is the result of a record of interviews with representatives of the Polish community and the result of the use of rich online resources illustrating the dynamic process of life of contemporary Poles in Latvia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michaliszyn, M. (2019). Mniejszość polska w odrodzonej Łotwie. Investigationes Linguisticae, (42), 38-57. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Albin, J. 1993. Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919–1940. Wrocław:
 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Biernat, T. 2003. Być Polakiem na Łotwie: świat życia codziennego. Toruń:
 4. Wydawnictwo Adam Marszałek s. 141-151.
 5. Bogdzeviča, A. Majówka Związku Młodzieży Polskiej. [w:] „Polak na Łotwie” 1999,
 6. nr 3, s. 23–24.
 7. Byczkowski, J. 1991. Polacy na Łotwie w latach 1939-1990. [w:] Polacy na Łotwie.
 8. Lublin: Wydawnictwo KUL .
 9. Byczkowski, J. Polacy na Łotwie w latach 1939–1990, [w:] Polacy na Łotwie. red.
 10. E. Walewander. Lublin: Wydawnictwo KUL 1993.
 11. Durejko, A. 2001. Polskie życie kulturalne i literackie w XX w., Wrocław: Sudety.
 12. Durejko, A. 1994. Polskie wiersze nad Dźwiną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Dybaś, B. 2004. Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617–
 14. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 15. Eberhardt, P. 1998. Problematyka narodowościowa Łotwy. Warszawa: IGiPZ.
 16. PAN.
 17. Grinevich, I. Grosvalds, I. Arhitektūras vēsturnieks un tēlnieks Konstantīns
 18. Rončevskis (1875–1935). „Scientific Journal of Riga Technical University” 2011, nr 18.
 19. Grosvalds, I. Grinevičs, I. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle Marija
 20. Šimaņska, „Scientific Journal of Riga Technical University” 2012, nr 19, ss. 61-67.
 21. Herman, A. 2009. Polsko- łatgalska kultura w Dyneburgu, [w:] Polacy nad
 22. Dźwiną. red. J. Kurczewski, M. Fuszara, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Janicki, A. 2012. Kurlandia w latach 1795–1915. Gdańsk: Wydawnictwo
 24. Uniwersytetu Gdańskiego.
 25. Janicki, A., Jekabsons, E., Laszczkowski M. 2012. Polentechnikum. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 26. Jēkabsons, Ē. 1996. Poļi Latvijā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un sociologijas institūtas.
 27. Jēkabsons, E. Polska mniejszość narodowa i kultura polska w historii Łotwy –
 28. perspektywa współczesna. [w:] Na pograniczach literatury. red. J. Fazan, K. Zajas. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2012.
 29. Jēkabsons, Ē. Polska mniejszość narodowa na Łotwie i kultura polska w historii
 30. Łotwy, [w:] Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa. red. A. Kidzińska-Król. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 229–230.
 31. Kalczyńska, M. Polacy w Dyneburgu. Historia i współczesność – zarys problemu.
 32. [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczpospolitej. t. 6. red. W. Walczak, K. Łopatecki. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2013 s. 425.
 33. Kalczyńska, M. Wybrane funkcje mediów polskich za granicą, [w:] Łódzkie Studia
 34. Teologiczne, Nr 23, 2014 s. 42.
 35. Kolbuszewski, J. 1992. Polacy na Łotwie. Historia i współczesność. Zarys
 36. problematyki. w: H. Kubiak (Ed.) Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich pp. 331.
 37. Kolbuszewski, J. Kultura Polska na Łotwie. Przeszłość i teraźniejszość. Próba
 38. zarysu całości. [w:] Polacy na Łotwie. red. J. Sozański, R. Szklennik, Ryga: Wydawnictwo Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 1994.
 39. Krukowska, W. Działalność Związku Polaków na Łotwie. [w:] Polacy na Łotwie.
 40. Lublin: Wydawnictwo KUL s. 244–245.
 41. Kultura polska na Łotwie, red. J. Sozański, R. Szklennik. 1994. Ryga:
 42. Wydawnictwo Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej.
 43. Kurczewski, J., Volkovs, V. 2012. The Latvians, Russians and Poles of Present Day
 44. Daugavpils. Rīga: Zinātne.
 45. Laszczkowski, M. 2013. Welecja. Dzieje korporacji. Warszawa: Towarzystwo
 46. Tradycji Akademickiej.
 47. Łotwa pod własną flagą. red. W. Siwiński. Warszawa: PAP 1990.
 48. Melnalksnis, A. 2007. Godzina dla gwiazdy: Ita Kozakiewicz (1955-1990). Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.
 49. Polacy na Łotwie. red. E. Walewander. 1993. Lublin: Wydawnictwo KUL. Polacy nad Dźwiną. red. Fuszara, M. Kurczewski, J. 2007. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 50. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granica, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 51. Warszawa 2013, s. 150.
 52. Samborska-Kukuć, D. 2008. Polski Inflantczyk Kazimierz Bujnicki. Kraków:
 53. Collegium Columbinum.
 54. Sozański, J. 2004. Moje Inflanty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 55. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej t. 3. red. W.
 56. Walczak, K. Łopatecki, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2012.
 57. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej t. 4. red. W.
 58. Walczak, K. Łopatecki. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2013.
 59. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej. t. 1, 2. red. W.
 60. Walczak, K. Łopatecki. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2010.
 61. Szuba, Z. Polska opieka duszpasterska na Łotwie po II wojnie światowej. [w:]
 62. Polacy na Łotwie. red. E. Walewander. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993 s. 277–302.
 63. Ulrińska, M. M., Jurzysta, K. 1994. Szkolnictwo polskie na Łotwie. Toruń:
 64. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika s. 114, 116.
 65. Urlińska, M. M. 2007. Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów
 66. tożsamościowych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 67. Zajas, K. 2008. Nieobecna kultura: przypadek Inflant Polskich. Kraków:
 68. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych.
 69. Ziemlewska, A. 2008. Ryga w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Toruń:
 70. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 71. „Bowling” – wspólna zabawa, online: http://ryga.zpl.lv/bowling-wspolna-zabawa-2016/
 72. Ambasada RP w Rydze, Jubileusz Klubu Kultury Polskiej „Polonez” w Rydze, online: https://www.msz.gov.pl/pl/p/ryga_lv_a_pl1/aktualnosci/jubileusz_klubu_kultury_polskiej__polonez__w_rydze;jsessionid=DC6725A9F04B5B3AF2FEF682B044D25D.cmsap2p?printMode=true
 73. Ambasada RP w Rydze, Odznaczenie dla Pana Edwarda Fiskowicza, https://www.youtube.com/watch?v=-JpZl6lfvaQ
 74. Fiskowicz, E. Polacy na Wschodzie [w:] Archiwum pamięci mówionej.
 75. Historia Powstania Związku Młodych Polaków na Łotwie – online: http://www.polonia.lv/index.php?lang=2&cPath=1|3&txt_id=2
 76. http://ryga.zpl.lv/o-nas/ryski-oddzial-zpl/
 77. http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/2477/from/szuk
 78. http://www.grani.lv/tags/akcenty+polskie/
 79. http://www.hoover.org/news/hoover-archives-acquires-papers-latvian-dissident-janis-jahimovics
 80. http://www.polinfo.lv/
 81. http://www.polska.lv/info/
 82. J. Gribule, Edward Fiskowicz - in memoriam [w:] Akant; http://akant.org/archiwum/184-swiat-inflant/swiat-inflant-2017/swiat-inflant-2017-nr-2/5774-jolanta-gribule-edward-fiskowicz-in-memoriam
 83. Latvijas poļu nevalstisko organizāciju ilgtermiņa sadarbības modelis, Par materiāla saturu atbild biedrība „Latvijas Poļu biedrība POLONEZ”, http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5148/SM_Polu%20NVO_last.pdf
 84. Latvijas poļu nevalstisko organizāciju ilgtermiņa sadarbības modelis, Par materiāla saturu atbild biedrība „Latvijas Poļu biedrība POLONEZ”, http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5148/SM_Polu%20NVO_last.pdf
 85. Lebedek, R. Prezydent Polski gościem Polonii łotewskiej, „Polak na Łotwie” 2007, nr 2, http://www.polak.lv/80/wizyta.shtml.
 86. Lebedek, R. Żegnaj Panie Michale, [w:] Polak na Łotwie, nr 1 (87) 2009; http://www.polak.lv/87/redakcja.shtml.
 87. Malzuba, D. Trzydzieści lat działalności Klubu Kultury Polskiej „Polonez”, online: http://www.polonia.lv/news.php?lang=2&cPath=1&new_id=213
 88. Otocki, T. Ostatnie pożegnanie dyrektor szkoły polskiej w Rydze, http://zw.lt/swiat/ostatnie-pozegnanie-dyrektor-polskiej-szkoly-w-rydze/
 89. Otocki, T. Teraz nie ma już w Dyneburgu takiego entuzjazmu dla polskości. Wywiad z K. Kunicką: http://zw.lt/opinie/krystyna-kunicka-teraz-juz-nie-ma-w-dyneburgu-takiego-entuzjazmu-dla-polskosci/
 90. Odznaczenia dla zasłużonych przedstawicieli polskiej społeczności na Łotwie. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,284,zasluzonychprzedstawicieli-spolecznosci-polskiej-na-lotwie.html
 91. Polacy w Inflantach. Pamięć i tożsamość, online: http://mob.starogard.pl/194-starogardgdanski-polacy-w-inflantach-pamiec-i-tozsamosc
 92. Stankiewicz, R. XVIII Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu, online: http://www.polonia.lv/news.php?lang=2&cPath=7&new_id=198
 93. Strautmale, Biuletyn Informacyjny nr 1, online: http://ryga.zpl.lv/biuletyn-informacyjny-nr-1-2016/
 94. Kalczyńska M., Z historii i współczesności Polaków w wielokulturowym Dyneburgu, w krainie Łatgalii.
 95. https://books.google.pl/books?id=Df98wpm8I_cC&pg=PA393&lpg=PA393&dq=hALINA+SZAKIEL&source=bl&ots=JJvVUmsAG6&sig=710VfKOHPlLvfcG-NJkeHyMiS4k&hl=lv&sa=X&ved=0ahUKEwjC7rqlhI3cAhXFFSwKHRdeAvUQ6AEITTAJ#v=onepage&q=hALINA%20SZAKIEL&f=false