Wokół najnowszej polskiej refleksji nad dziejami językoznawstwa

Main Article Content

Władysław Zbrocki

Abstrakt

Celem artykułu jest krytyczna refleksja nad poruszoną w dwóch głośnych książkach wydanych w Polsce w 2016 roku problematyką historii refleksji nad językiem i słowem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zbrocki, W. (2019). Wokół najnowszej polskiej refleksji nad dziejami językoznawstwa. Investigationes Linguisticae, (42), 95-99. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Adjukiewicz, K. (1973). Problems and theories of philosophy.: Cambridge University Press.
  2. Andrzejewski, B. (2016). Filozofia słowa. Zarys dziejów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  3. Bańczerowski, J., Pogonowski, J., & Zgółka, T. (1982). Wstęp do językoznawstwa: Skrypt dla studentów studiów uniwersyteckich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  4. Bogusławski, A., & Drzazgowska, E. (2016). Język w refleksji teoretycznej: Przekroje historyczne. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej. Uniwersytet Warszawski.
  5. Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.
  6. Chomsky, N. (1993). Lectures on government and binding: The Pisa lectures. Berlin: Mouton de Gruyter.
  7. Kmita, J. (1978). O naukowo-teoretycznym ujęciu kultury symbolicznej. W: J. Kmita ( red. ), Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce. ( s. 59-84 ). Warszawa: PWN.
  8. Lenneberg, E. H. (1984). Biological foundations of language. Malabar, Flor: R.E. Krieger. Odrowąż-Sypniewska, J. (red.). (2016). Przewodnik po filozofii języka. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  9. Zgółka, T. (1980). Język, kompetencja, gramatyka: Studium z metodologii lingwistyki. Poznań: PWN.