CZŁOWIEK TO KOMPUTER. O metaforach informatycznych w polszczyźnie codziennej

Main Article Content

Marcin Lewandowski

Abstrakt

Od kilkunastu lat obserwujemy zjawisko przenikania terminów informatycznych do slangu młodzieżowego jak również do polszczyzny ogólnej.Owe zapożyczenia funkcjonują w nowych, metaforycznych sensach. Celem artykułu jest przegląd i analiza metafor informatycznych, których znaczącą część można uznać za językowe poświadczenia proponowanej przez autora metafory konceptualnej CZŁOWIEK TO KOMPUTER. Podjęta zostanie również próba zrekonstruowania językowego obrazu człowieka, wyłaniającego się z tej metafory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewandowski, M. (2019). CZŁOWIEK TO KOMPUTER. O metaforach informatycznych w polszczyźnie codziennej. Investigationes Linguisticae, (42), 27-37. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Birecki, T. 1997. Technika metafory w konstruowaniu terminologii komputerowej (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. T. Zgółki). Poznań.
 2. Chaciński, B. 2007. Totalny słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.
 3. Dancygier, B., Sweetser, E. 2014. Figurative language. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Dunaj, B. (Red.) 1999.Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga
 5. Dytman-Stasieńko, A., Stasieńko, J. 2008. WWW – Sieć metafor, metafory Sieci
 6. i studia nad Siecią. w: A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (Red.) WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: 9-20.
 7. Hendrykowski, M. 2005. Metafory Internetu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Kövecses, Z. 2010. Metaphor: A Practical Introduction (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.
 9. Lakoff, G., Johnson, M. 1988. Metafory w naszym życiu (tłum. T. P. Krzeszowski). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 10. Maciołek, M. 2013. Adaptacja terminów informatycznych w języku ogólnym i stylu artystycznym. w: W. Hajduk-Gawron, A. Madeja (Red.) Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”. Tom 3. Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka. Katowice: Uniwersytet Śląski: 167-182.
 11. Miodek, J. 2006. Ja się po akcji „resetuję”. Dziennik Zachodni (29.12. 2006).
 12. Miodek, J. 2007. Rzeczywistość elektroniczna a język nasz powszedni. w: A. Mikołajczuk, R. Pawelec (Red.) Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu. Warszawa: Semper: 103-106.
 13. Patton, R. 2002. Systemic metaphors and integrative biology. Theoria et Historia Scientarium, vol. VI/1: 269-290.
 14. Petersen O’Farrill, E. 2015. The use of metaphor and counterfactual thinking in “Computer machinery and intelligence” by Alan M. Turing. FRAGL 29.
 15. Wiertlewski, S. 2009. Językowy obraz świata zapośredniczony w metaforach pojęciowych z obszaru socjolektu rowerowego. w: P. Nowak, P. Nowakowski (Red.) Język, Komunikacja, Informacja 4. 49-62.
 16. Zawisławska, M. 2010. Metafora w języku naukowym – na przykładzie nauk przyrodniczych. Studia Semiotyczne 17: 47-58.
 17. Zgółkowa, H. (Red.) 2004. Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 18. http://pclab.pl/art33917-6.html
 19. https://www.miejski.pl/
 20. http://natemat.pl/199605,jak-strollowac-tvp-za-pomoca-koszulki-genialna-odpowiedz-goscia-tvp-info-na-bojkot-wosp
 21. http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/uzaleznieni-od-seksu-seksoholizm-leczenie-w-polsce, artykuly,350330,1.html