Kategorie pojęciowe kobiety oraz kobiety zamężnej w skojarzeniach chińskich
PDF

Jak cytować

Fludra, Z. . (2021). Kategorie pojęciowe kobiety oraz kobiety zamężnej w skojarzeniach chińskich . Investigationes Linguisticae, 45, 19–35. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.2

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę obrazu przedstawicielek kategorii pojęciowych kobieta i kobieta zamężna odtworzonego na podstawie chińskich skojarzeń słownych. W części teoretycznej autorka zdefiniowała pojęcie stereotypu płci oraz omówiła sytuację równości płci na Tajwanie. Następnie przedstawiła wyniki badań własnych przeprowadzonych na Tajwanie w latach 2019-2020.

https://doi.org/10.14746/il.2021.45.2
PDF

Bibliografia

Bartmiński, J. (Ed.) 2010. Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J., Panasiuk, J. 2010. Stereotypy językowe. w: J. Bartmiński (Ed.) 2010. pp. 371-395.

Chang, C-F. 2006. The employment discontinuity of married women in Taiwan: Job status, ethnic background and motherhood. Current Sociology, 54(2). pp. 209–228. W: W. Yang 2016. pp. 79.

Department of Gender Equality, Executive Yuan. 2021. 2021 Gender At A Glance In R.O.C (Taiwan). doi: https://www.boca.gov.tw/dl-2644-65dec9e6cec54e1da10f3690bf1a65ec.html (dostęp: 21.03.2022).

Dudak, A. 2019. Rynek pracy a stereotypy zawodów „męskich” i „kobiecych”. w: Edukacja – Technika – Informatyka nr 3/29/2019. Rzeszów: Wydawnictwo UR. pp. 33-38.

Fairbank, J. K. 1996. Historia Chin. Nowe spojrzenie. Gdańsk: Wydawnictwo MARABUT.

Fludra, Z. 2021. Kategorie pojęciowe KOBIETY ZAMĘŻNEJ i „KOBIETY- RESZTKI” w skojarzeniach chińskich oraz kategoria KOBIETY w skojarzeniach polskich i chińskich. Badanie porównawcze. Praca magisterska napisana w Instytucie Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kurcz, I. 1995. Język. W: T. Tomaszewski (Ed.). Psychologia ogólna, t.3. Pamięć, uczenie się, język. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. pp. 171-267.

Mandal, E. 2004. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Matyjas, B. 2016. Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań. w: Labor et Educatio nr 4/2016. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. pp. 191-200.

Miluska, J., Boski, P. (Ed.). 2000. Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Miluska, J., Boski, P. 2000. Męskość – kobiecość: Zarys i poziomy analizy problematyki. w: J. Miluska, P. Boski (Ed.) 2000. pp. 9-38.

Potocka, E. (Ed.) 2014. Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.

Romanowska-Tołłoczko, A. 2015. Wizerunek kobiety w reklamie a percepcja i ocena własnego wyglądu przez dorastające dziewczęta. w: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu vol. 49. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. pp. 34-41.

Strykowska, M. 2000. Zmiana stereotypu w sferze pracy zawodowej kobiet. w: J. Miluska, P. Boski (Ed.). Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. pp. 223-236.

Taipei Times. 2o21. Taiwan No. 1 in Asia, world No. 6 for gender equality. doi: https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2021/01/09/2003750242 (dostęp: 21.03.2022).

Thornton, A. [&] Lin. H.-S. 1994. Social change and the family in Taiwan. Chicago: University of Chicago Press. W: W. Yang 2016. pp. 79.

Xu, X. [&] Lai, S. C. 2002. Resources, gender ideologies, and marital power: The case of Taiwan. Journal of Family Issues, 23(2). pp. 209–245. W: W. Yang 2016. pp. 79.

Yang, W. 2016. Differences in Gender-Role Attitudes between China and Taiwan. W: Asian Women, vol. 32, no. 4. pp. 73-95.

Zatwarnicka-Madura, B. 2016. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym. W: Marketing i Zarządzanie nr 4 (45). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 413–421.