Modowe freaki i backpakerzy. Najnowsze anglicyzmy na polskich blogach

Main Article Content

Anna Mękarska
Victoria Kamasa

Abstrakt

Blogs are continuously gaining on popularity and social influence in Poland. In this paper we analyze the use of newest English loan words on corpus of texts from most influential Polish blogs. To present complex picture of the loan words, we describe them among others according to their current status as loan words and semantic fields they belong to. The results show some tendencies in the newest English loan words in Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mękarska, A., & Kamasa, V. (2015). Modowe freaki i backpakerzy. Najnowsze anglicyzmy na polskich blogach. Investigationes Linguisticae, (32), 35-52. https://doi.org/10.14746/il.2015.32.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Crystal, D. 2006. Language and the Internet. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 2. Doroszewski, W. (red.) 1958-69. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Doroszewski, W. (red.) 1980. Słownik poprawnej polszczyzny. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Feliksiak, M. 2012. Korzystanie z intenretu. Centrum Badania Opinii Społecznej (źródło: www.cbos.pl (dostęp: maj 2013).
 5. Fisiak J. 1962a. Złożony kontakt językowy w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego, Język Polski XLII nr 4, pp. 286-294
 6. Fisiak J. 1962b. Kategoria rodzaju rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego. Sprawozdania Komisji Językowej ŁTN 9, pp. 63-68.
 7. Fisiak, J. 1969. The Semantics of English Loanwords in Polish. Volume Studia Anglica Posnaniensia, Issue 2, pp.41-50.
 8. Gołąb, Z., Heinz, A., Polański, K. 1968. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Haugen, E. 1950. The analysis of linguistic borrowing. Language, 1950 (26), pp. 210–231.
 10. Kawka, M. 2010. Blog jako gatunek dziennikarski, ewolucja i transgresja. w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.) Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp.61-69.
 11. Kozanecki, P. 2010. Wykorzystanie blogów politycznych w dziennikarstwie internetowym. w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.). Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 80-86
 12. Maj, A. 2010. Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze. w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.). Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 119-127.
 13. Muysken, P. 1989. Language Contact and Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam Univeristy Press.
 14. Myers, G. 2009. Discourse of Blog and wiki. London, New York: Continuum (Continuum discourse series).
 15. Olszański, L. 2006. Dziennikarstwo internetowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Ożóg, K. 2002. Kod ograniczony wśród współczesnej polskej młodzieży. Horyzonty polonistyki 2002 (9), pp. 521–524.
 17. Sobczak, J. 2010. Granice wolności internetowych gatunków dziennikarskich. w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.) Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp.180-194.
 18. Stępkowska, A. 2011. English loanwords in Polish naval vocabulary. Wrocław: Polska Akademia Nauk.
 19. Szpila, G. (red.) 2002: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji: Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002. Kraków: Tertium.
 20. Thomason, Grey S. 2001.Language contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 21. Thomason, Grey, S., Kaufman, T. 1991. Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley: University of California Press.
 22. Tomczyk, T. 2013. Najbardziej wpływowi blogrzy Polski w 2012 r. źródło: http://www.kominek.in/2013/01/najbardziej-wplywowi-blogerzy-polski-w-2012-r/ (dostęp: luty 2013).
 23. Wiśniewska-Białas, H. 2011. Wpływ języka angielskiego na polszczyznę blogów. Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Witaszek-Samborska, M. 1992. Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie. Na podstawie słowników frekwencyjnych. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 25. Wolny-Zmorzyński, K., Furman, W. 2010. Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 26. Zdunkiewicz-Jedynak, D. 2008. Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu. The Linguistic Guide, pp. 50–61.
 27. www.dc.talex.pl. - data dostępu: maj 2013
 28. www.en.wikipedia.com - data dostępu: maj 2013
 29. www.intel.pl - data dostępu: maj 2013
 30. www.superhost.pl - data dostępu: maj 2013
 31. www.techfan.pl - data dostępu: maj 2013
 32. www.wolnelektury.pl - data dostępu: maj 2013
 33. www.slownik-synonimow.eu - data dostępu: maj 2013