Współczesny rozwój konfucjanizmu na Bali w kontekście historycznym, politycznym i kulturowym

Main Article Content

Dobrochna Olszewska

Abstrakt

Od 2006 roku, po prawie trzech dekadach przerwy, konfucjanizm znalazł się ponownie wśród religii oficjalnie uznawanych przez państwo indonezyjskie. Zmiana ta postrzegana jest jako istotny krok w odchodzeniu od polityki dyskryminującej osoby pochodzenia chińskiego. Posługując się przykładem balijskim, artykuł omawia współczesny rozwój konfucjanizmu w Indonezji w kontekście praktyk religijnych i kultury mniejszości chińskiej, ideologii państwowej i prawa, polityki religijnej i etnicznej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olszewska, D. (2016). Współczesny rozwój konfucjanizmu na Bali w kontekście historycznym, politycznym i kulturowym. Investigationes Linguisticae, 35, 25-34. https://doi.org/10.14746/il.2016.35.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Coppel, C. A. 1981. The Origins of Confucianism as an Organized Religion in Java, 1900-1923. Journal of Southeast Asian Studies, vol. 12, no. 1: Ethnic Chinese in Southeast Asia, pp. 179-196.
  2. Gottowik, V. 2010. Transnational, Translocal, Transcultural: Some Remarkson the Relations between Hindu-Balinese and Ethnic-Chinese in Bali. Journal of Social Issues in Southeast Asia, vol. 25, no 2, pp. 178-212.
  3. Handidoto. 2009. Perkembangan arsitektur Tionghoa di Indonesia. w: b.d., Peranakan Tionghoa Indonesia: sebuah perjalanan budaya. Jakarta.
  4. Suryadinata, L. 2005. Buddhism and Confucianism in Contemporary Indonesia: Recent Developments. w: T. Lindsey, H. Pausacker (Ed.) Chinese Indonesians. Remembering, Distorting, Forgetting. Singapore, pp. 77-94.
  5. Tan, C.-B. 1983. Chinese Religion in Malaysia: a General View. Asian Floklore Studies, vol. 42, pp. 217-252.
  6. Tata agama dan tata laksana upacara agama Khonghucu, vol. 28, no. 4-5. Taylor, R. Arbuckle, G. 1995. Confusianism. The Journal of Asian Studies, vol. 54, no. 2, pp. 347-354.
  7. Wesołowski, Z. 2001. Konfucjanizm. w: H. Zimoń (Ed.) Religia w świecie współczesnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pp. 289-306.