Pressto.

Nagłowek strony

Vol 35 (2016)

Spis treści

Wstęp

Wstęp PDF
  1-2

Artykuły

Dziedzictwo zrytualizowanej przemocy na Sumbie Zachodniej PDF
Małgorzata Jarmułowicz 3-24
Współczesny rozwój konfucjanizmu na Bali w kontekście historycznym, politycznym i kulturowym PDF
Dobrochna Olszewska 25-34
Wpływ religii i tradycji na konflikt na Molukach w latach 1999-2002 PDF
Simona Sienkiewicz 35-50
Prajurit1 kraton Yogyakarta – (nie)istniejąca armia pałacu sułtana w Yogyakarcie PDF
Joanna Wacławek 51-61
Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją PDF
Teija Gumilar, Daria Zozula 63-72
Przemiany w kulturze muzycznej Sumatry Zachodniej na przykładzie wykorzystania fletu saluang darek PDF
Maria Szymańska-Ilnata 73-84


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo