Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments
PDF

Jak cytować

Kaczmarek, K., & Matulewska, A. (2006). Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments. Investigationes Linguisticae, 13, 86–101. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.6

Abstrakt

This article is to explain and compare the structure of legal definitions in English, Hungarian and Polish statutory instruments. Legal definitions are a tool enabling to make terms and legal texts more precise and unambiguous. There is a wide array of legal definitions. The following definitions will be discussed in this article: (i) definitions in the form of glossaries, (ii) bracket definitions within clauses, and (iii) non-bracket definitions within clauses. The following types of definitions will be compared: (i) parity definitions (1. classic definitions, 2. limited classic definitions, 3. non-classic definitions and within that category especially incomplete, complete, complete blank and partial definitions, 4. aggregative definitions), (ii) non-parity definitions (1. iconographic definitions and 2. conditional definitions). 
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.6
PDF

Bibliografia

Apresjan, J. D. 1972. Definiowanie znaczeń leksykalnych j ako zagadnienie semantyki teoretycznej, [in: ] red. A. Wierzbicka, Semantyka i słowniki, Wrocław s. 39-57.

Benko, L ., Samu Imre , 1 972. w e Hungarian Language. Budapest: Wademiai Kiadó.

Doroszewski, W. 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa : PIW.

Doroszewski, W. 1970. Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa : PWN.

Mikołajczyk-Matyja, Nawoja, 1998. Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i leksykografów. Poznań: Sorus.

Patryas, W. 1997. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Seretny, Anna, 1998. Definicje i definiowanie. Kraków: Nomos.

Wronkowska, S., Zieliński M. 1 993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.

Wronkowska, S., Zieliński, M. 1997. Zasady techniki prawodawczej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Zieliński, Md. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

STATUTORY INSTRUMENTS:

Insolvency Act 1986 (Great Britain).

Louisiana Civil Code (LCC).

US Code Construction Act Chapter 311.

Rozporządzenie Prezesa Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej z dnia 20 lipca 2002r.

Uchwała no . 1 47 Rady Ministrów z dnia 5 li stopada 1 9 9 1 r w sprawie techniki prawodawczej.

Ustawa z dnia 1 5 września 2000 - Kodeks spółek handlowych (KH).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (KC).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (PUIN).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (KK).

/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet a kozuti kozlekedes szabalyairól

evi 5 . torvenyereju rendelet a Bunteto Tórvenykónyvrol szóló 1 978. evi IV. torveny hatalybalepeserol es vegrehajtasaról

evi XXII . torveny a Munka TorYenykónyYerol

evi XXIII. torveny a kóztisztviselok jogallasaról

evi XXIII. torveny a kóztisztviselok jogallasaról

evi LXVI. torveny a kozokiratokról, a kozleveltarakról e s a maganleveltari anyag Yedelmerol

evi XL . torveny a kozbeszerzesekrol

evi LX . Torveny a kozbeszerzesekrol szó ló 1 995. evi XL . torveny módositasaról ^TO0. evi C.torveny a szamYitelrol

. evi CI . Torveny a felnóttkepzesrol

evi XC . Torveny az ipari mintak nemzetkózi letetbe helyezeserol szó ló 1 925. evi Hagai Megallapodas 1 999. julius 2-an, Genfben felulvizsgalt szo vegenek kihirdeteseró1

. evi V. torveny a cegnyilvanossagról, a biró sagi cegeljarasról e s a vegelszamolasról