Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments

Main Article Content

Karolina Kaczmarek
Aleksandra Matulewska

Abstrakt

This article is to explain and compare the structure of legal definitions in English, Hungarian and Polish statutory instruments. Legal definitions are a tool enabling to make terms and legal texts more precise and unambiguous. There is a wide array of legal definitions. The following definitions will be discussed in this article: (i) definitions in the form of glossaries, (ii) bracket definitions within clauses, and (iii) non-bracket definitions within clauses. The following types of definitions will be compared: (i) parity definitions (1. classic definitions, 2. limited classic definitions, 3. non-classic definitions and within that category especially incomplete, complete, complete blank and partial definitions, 4. aggregative definitions), (ii) non-parity definitions (1. iconographic definitions and 2. conditional definitions).
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, K., & Matulewska, A. (2006). Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments. Investigationes Linguisticae, 13, 86-101. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Apresjan, J. D. 1972. Definiowanie znaczeń leksykalnych j ako zagadnienie semantyki teoretycznej, [in: ] red. A. Wierzbicka, Semantyka i słowniki, Wrocław s. 39-57.
 2. Benko, L ., Samu Imre , 1 972. w e Hungarian Language. Budapest: Wademiai Kiadó.
 3. Doroszewski, W. 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa : PIW.
 4. Doroszewski, W. 1970. Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa : PWN.
 5. Mikołajczyk-Matyja, Nawoja, 1998. Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i leksykografów. Poznań: Sorus.
 6. Patryas, W. 1997. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Seretny, Anna, 1998. Definicje i definiowanie. Kraków: Nomos.
 8. Wronkowska, S., Zieliński M. 1 993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 9. Wronkowska, S., Zieliński, M. 1997. Zasady techniki prawodawczej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 10. Zieliński, Md. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. STATUTORY INSTRUMENTS:
 12. Insolvency Act 1986 (Great Britain).
 13. Louisiana Civil Code (LCC).
 14. US Code Construction Act Chapter 311.
 15. Rozporządzenie Prezesa Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej z dnia 20 lipca 2002r.
 16. Uchwała no . 1 47 Rady Ministrów z dnia 5 li stopada 1 9 9 1 r w sprawie techniki prawodawczej.
 17. Ustawa z dnia 1 5 września 2000 - Kodeks spółek handlowych (KH).
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (KC).
 19. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (PUIN).
 20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (KK).
 21. /1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet a kozuti kozlekedes szabalyairól
 22. evi 5 . torvenyereju rendelet a Bunteto Tórvenykónyvrol szóló 1 978. evi IV. torveny hatalybalepeserol es vegrehajtasaról
 23. evi XXII . torveny a Munka TorYenykónyYerol
 24. evi XXIII. torveny a kóztisztviselok jogallasaról
 25. evi XXIII. torveny a kóztisztviselok jogallasaról
 26. evi LXVI. torveny a kozokiratokról, a kozleveltarakról e s a maganleveltari anyag Yedelmerol
 27. evi XL . torveny a kozbeszerzesekrol
 28. evi LX . Torveny a kozbeszerzesekrol szó ló 1 995. evi XL . torveny módositasaról ^TO0. evi C.torveny a szamYitelrol
 29. . evi CI . Torveny a felnóttkepzesrol
 30. evi XC . Torveny az ipari mintak nemzetkózi letetbe helyezeserol szó ló 1 925. evi Hagai Megallapodas 1 999. julius 2-an, Genfben felulvizsgalt szo vegenek kihirdeteseró1
 31. . evi V. torveny a cegnyilvanossagról, a biró sagi cegeljarasról e s a vegelszamolasról