Tom 13 (2006)

Artykuły

Georgia Andreou, Ioannis Galantomos
1-8
Proposition for teaching metaphors and idioms of Modern Greek as a foreign language
PDF
Jolanta Bachan, Dafydd Gibbon
9-24
Close Copy Speech Synthesis for Speech Perception Testing
PDF
Weronika Górska
25-43
La enseñanza y el aprendizaje de los conectores contraargumentativos en español como lengua extranjera. El uso del CORPUS de alumno
PDF
Joanna Grzybek, Aleksandra Matulewska
44-61
The Macrostructure and Register of Chinese, English and Polish School Certificates and University Diplomas
PDF
Konrad Juszczyk
62-85
Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor
PDF
Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska
86-101
Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments
PDF
Victoria Kamasa
102-117
Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu
PDF
Janusz Kleśta
118-134
Analiza akustyczna polskich spółgłosek nosowych realizowanych przez dzieci niesłyszące
PDF
Paweł Korcz, Marek Matulewski
135-149
Wirtualna edukacja w Polsce i na świecie
PDF
Nawoja Mikołajczak-Matyja
150-170
Umiejętność odtwarzania hierarchii typu hiponimicznego przez niewidomych i widzących użytkowników języka
PDF
Paulina Nowak
171-195
Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings.
PDF
Jan Wawrzyniak
196-205
The Logical Discipline of Normative Argumentation. Some considerations on the axiological status of speech acts
PDF
Marcin Włodarczak
206-219
Stylizacja tonów tajskich za pomocą Prosogramu
PDF