Tom 13 (2006)

Artykuły

Georgia Andreou, Ioannis Galantomos
1-8
Proposition for teaching metaphors and idioms of Modern Greek as a foreign language
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.1
PDF
Jolanta Bachan, Dafydd Gibbon
9-24
Close Copy Speech Synthesis for Speech Perception Testing
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.2
PDF
Weronika Górska
25-43
La enseñanza y el aprendizaje de los conectores contraargumentativos en español como lengua extranjera. El uso del CORPUS de alumno
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.3
PDF
Joanna Grzybek, Aleksandra Matulewska
44-61
The Macrostructure and Register of Chinese, English and Polish School Certificates and University Diplomas
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.4
PDF
Konrad Juszczyk
62-85
Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.5
PDF
Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska
86-101
Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.6
PDF
Victoria Kamasa
102-117
Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.7
PDF
Janusz Kleśta
118-134
Analiza akustyczna polskich spółgłosek nosowych realizowanych przez dzieci niesłyszące
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.8
PDF
Paweł Korcz, Marek Matulewski
135-149
Wirtualna edukacja w Polsce i na świecie
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.9
PDF
Nawoja Mikołajczak-Matyja
150-170
Umiejętność odtwarzania hierarchii typu hiponimicznego przez niewidomych i widzących użytkowników języka
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.10
PDF
Paulina Nowak
171-195
Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings.
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.11
PDF
Jan Wawrzyniak
196-205
The Logical Discipline of Normative Argumentation. Some considerations on the axiological status of speech acts
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.12
PDF
Marcin Włodarczak
206-219
Stylizacja tonów tajskich za pomocą Prosogramu
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.13
PDF