Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu
PDF

Jak cytować

Kamasa, V. (2006). Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu. Investigationes Linguisticae, 13, 102–117. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.7

Abstrakt

This article presents an example of methodology that can be used to research the connection between language and social status. The methodology which is presented below was used in the research related to the influence of gender of a profession name on the social status of women who use this name. The article starts with a presentation of a theory, which was helpful in operationalization of the term ?social status?, then it shows the method that was used to collect the needed data and in the end, it describes the factors that influenced the choice of the profession names and the respondents. 
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.7
PDF

Bibliografia

Babbie, E. 2003. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Berger, J., Fisek, M. H., Norman, R.Z., Zelditch M. 1977. Status characteristics and social interaction. An Expextation - States Approach. Nowy Jork: Elsevier; tłumaczenie autorki.

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.) 1984. Gramatyka współczesna języka polskiego. Morfologia.Warszawa: PWD.

Jadacka, H. 2005. Kultura języka polskiego. Fleksja, slowotwórstwo, składnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kojder, A. (red. nauk) 1998 - 2005. Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kvale, S. 2004. InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: TransHumaka.

Nachmias, D., Frankfurt-Nachmias Ch. 2001. Metody badawcze w naukach spolecznycZ. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Nikodemska-Wołowik, W. M. 1999. .Jakościowe jadania marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Satkiewicz, H., Buttler, D., Kurkowska, H. 1973. Kultura języka polskiego. Warszawa: PWN.

Szacka, B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Tuner, J.H. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl

www.zus.pl