Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor
PDF

Jak cytować

Juszczyk, K. (2006). Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor. Investigationes Linguisticae, 13, 62–85. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.5

Abstrakt

Successful tutorship of reading depends on several conditions. Teaching to read require well prepared method with scientific foundations. Children expect entertaining exercises supported with motivational system and a patient tutor who helps in perfecting the skills related to reading. At last, the whole tutorship should be scalable, so large groups of children and whole schools can learn to read step by step. Their progress should be observable for teachers, parents and researchers. Computer assisted reading tutoring may fulfill all these conditions. Colorado Literacy Tutor is a program especially designed to meet these expectations and this article is to explore its possibilities. Short report on pioneer testing of CLT on Polish children is also given.
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.5
PDF

Bibliografia

Bogacka, Anna, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, David Pietrała, Mikołaj Wypych, and Grzegorz Krynicki. 2006. General and Task-Specific Corpus Resources for Polish Adult earners of English. Proceedings of the LREC 2006 Conference.

Bogdanowicz, Marta. 2005. Ryzyko dysleksji. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna, Anna Bogacka, David Pietrała, Mikołaj Wypych, and Grzegorz Krynicki. 2006. PELT: An English language tutorial system for Polish speakers. Proceedings of the MultiLing Conference.

Elkonin, D. B. 1984. Psychologia zabawy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Hall, Robert A. 1966. Sound and spelling in English. Philadelphia: Chilton Books.

Juszczyk, Konrad. 2005. Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w języku angielskim dla polskich dzieci. Investigationes Linguisticae XII:44-61.

Kamińska, K. 1999. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.

Pamuła, M. 2003. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Pea, Roy D. 1985. Integrating Computer and Human Intelligence. [w:] Children and Computers, E. L. Klein. (red.) San Francisco: Jossey-Bass.

Pont, Beatriz, and Patrick Werquin. 2000. Literacy in a thousand words. OECD Observer 223:49-50.

Reeves, Byron, and Clifford Nass. 2000. Media i ludzie. Warszawa: PIW.

Rocławski, Bronisław, [brak]. Klocki LOGO. do zabawy i nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki Gdańsk: Biblioteczka Pedagogiczna - Glottispol Gdańsk.

Schaffer, Rudolph. 2005. Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smith, Alexandra. 2006. Schools to use phonics to teach reading. The Guardian, March 20 2006.

Wise, B.; Cole, R.; van Vuuren, S.; Schwartz, S.; Snyder, L.; Ngampatipatpong, N.; Tuantranont, J.; & Pellom, B. [w druku]. Learning to Read with a Virtual Tutor: Foundations Literacy. [w:] Interactive Literacy Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. [@:] http://cslr.colorado.edu/beginweb/virtual_tutor/virtual_tutor.html

Wolf, Maryanne, Frank Vellutino, and Jean Berko Gleason. 2005. Psycholingwistyczna analiza czynności czytania. [w:] Psycholingwistyka, J. 13. Gleason and K. 13. Ratner. (red.) Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wołoszynowa, Lidia. 1984. Przedmowa, [w:] Psychologia zabawy, D. B. Elkonin. (red.) Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.