Wirtualna edukacja w Polsce i na świecie
PDF

Jak cytować

Korcz, P., & Matulewski, M. (2006). Wirtualna edukacja w Polsce i na świecie. Investigationes Linguisticae, 13, 135–149. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.9

Abstrakt

The paper deals with distance learning via IT systems. The authors presented types and models of e-learning. Next, the tools designed for creating and using the e-learning sources are described. Moreover, the offer of distance-learning courses on offer by Polish and worldwide universities is reviewed. The authors describe the operation mechanisms applied by universities and specializations offered by them. Finally, a short comparative characteristics of traditional teaching and e-learning is given. In conclusion the advantages and disadvantages of distant learning are discussed. 
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.9
PDF

Bibliografia

Horton, W., Horton, K. 2003. E-learning Tools and Technologies. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.

Kłosowski, T. 2003 . Porównanie systemów edukacji zdalnej. Wirtualna Edukacja Nr 13. (http://lttf.ieee.org/we/t013.html - 30 listopad 2006).

Sherry, L. 2005. Issues in Distance Learning. (http://www.puw.pl/ - 30 listopad 2006).

Mielcarek, P., Parczewski, M., Madejski, L. 2004. E-learning - analiza celów i możliwości ich realizacja na podstawie istniejących specyfikacji I standardów. [w]: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.). Nowoczesne Technologie Informacyjne p Zarządzaniu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. Wrocław: Oficyna Akademii Ekonomicznej, vol. 1044, s. 548-556 (http://madeyski.e-informatyka.pl/download/20.pdf) .

Rokicki, B ., Świętochowski, P ., Romaniuk, R . b004 . Model systemu B azj Wykładów dla Ośrodka Kształcenia. (http://www.ise.pw.edu.pl/~rrom/papers/okno.pdf - 30 listopad 2006) .

Romaniuk, R. 2001. Optyczny Internet Terabitowy. Warszawa: Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Schank, R. 2003. Designing Word-class e-Learning. Chicago: Mc Graw Hill.

Siemieniecki, B., Lewandowski, W. 2004. Internet w szkole. Toruń: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna.

Waller, V. 2003. On-line learning — Is it just hype?. Brighton: The Traning Foundation.

Źródła internetowe

Ośrodek Kształcenia na odległość przy Politechnice Warszawskiej (http : //pamctr.uni.lodz.pl - 30 listopad 2006).

Polsko Amerykańskie C entrum Zarządzania (PAM Center), (http : //pamctr.uni.lodz.pl/ - 30 listopad 2006).

VGU - Virtual Global University (http://www.vg-u.de/vgu-polish.html - 30 listopad 2006).