Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego

Main Article Content

Victoria Kamasa

Abstrakt

This article is a report of the results of qualitative research related to the influence of gender of a profession name on the social status of women who use this name. The subject is analyzed in two ways ? firstly quantitatively to show the connections between social status related to gender of professions names and different variables, and then qualitatively ? to show the character descriptions associated with women, who use profession names in different gender and types of attitudes observed between the respondents.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kamasa, V. (2007). Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego. Investigationes Linguisticae, 15, 80-99. https://doi.org/10.14746/il.2007.15.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Aronson, E. 2004. Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
 2. Babbie, E. 2003. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Berger, J., Fisek, M. H., Norman, R.Z., Zelditch M. 1977. Status characteristics and social interaction. An Expextation - States Approach. Nowy Jork: Elsevier.
 4. Brannon, L. 2002. Psychologia rodzaju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Budrowska, K. 2000. Kobieta i stereotypy oraz obrazy kobiet w prozie polskiej po roku 1989. Białystok: Trans Humana.
 6. Griffin, E. 2003. Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Jadacka, H. 2005. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kvale, S. 2004. InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: TransHumana.
 9. Nachmias, D., Frankfurt-Nachmias Ch. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 10. Nagórko, A. 1998. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 11. Satkiewicz, H., Buttler, D., Kurkowska, H. 1973. Kultura języka polskiego. Warszawa: PWN.
 12. Szacki, J. 2002. Historia myśli społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Tuner, J. H. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Weber, M. 1985. "Obiektywność" poznania w naukach społecznych, w: Rainko, S. (red), Problemy socjologii wiedzy. Warszawa: PWN.