Przyszłość językowa Unii Europejskiej: mit wielojęzyczności czy dominacja języka angielskiego?

Main Article Content

Marta Borowiak

Abstrakt

On the threshold of the 21st century when another 12 states joined the European Union a matter of multilingualism has been recently considered as a crucial factor with regard to European integration process. Having diverse society the UE has started to promote a phrase Unity in Diversity which in turn provides patronage for a number of cultural and education campaigns. Their aim is to prepare the European citizens for cultural integration and to help them to create a sense of European identity. The main assumption of the already taken actions is taking multilingualism as the pillar of the Union and presenting it as an example of equality regardless to citizens’ nationality. The herby article reveals however, that the idea of unity in diversity – at least from the linguistic point of view – is practically impossible to accomplish especially in the face of such a strong position of English in the international arena as it has nowadays. What’s more, inside Union in its administration structures the idea of equality is not observed. Due to purely practical and organisational reasons just one language is used – English. Also English is the foreign language that is taught most often in schools throughout the Europe. A question arises whether the idea of a multilingual Union is not a myth?
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borowiak, M. (2008). Przyszłość językowa Unii Europejskiej: mit wielojęzyczności czy dominacja języka angielskiego?. Investigationes Linguisticae, 16, 1-15. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. EUROBAROMETR 243 “Europejczycy i ich języki. Podsumowanie.” 2005,
 2. http://ec.europa.eu/public opinion/archives/ebs/ebs 243 sum pl.pdf29.08.2008
 3. European Commission, External Relations:
 4. http://ec.europa.eu/external relations/eea/index en.htm 12.09.2008; European Economic Area
 5. http://ec.europa.eu/external relations/g7 g8/intro/index.htm 12.09.2008 G7 - G8;
 6. http://ec.europa.eu/external relations/coe/index.htm 12.09.2008 Council o f Europe;
 7. http://ec.europa.eu/external relations/saarc/intro/index.htm 12.09.2008 South Asian Association for Regional Cooperation;
 8. http://ec.europa.eu/external relations/un/index.htm 12.09.2008 United Nations;
 9. http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/index en.htm, 12.09.2008 Word Trade Organization, „The EU and the WTO”
 10. Frank Helman G. 1999. „Europa jako wspólnota językowa. Impulsy dla diagnozy terapii” [w] Jaką Europa ma przyszłość? red: Barbara Goryńska-Bittner, Jerzy Stepień, Poznań, Wyd. KNS AR 1999, Gramkow Karsten 1997, "An Administrative Lingua Franca within the EU" , Aalborg University,Denmark
 11. http://earth.subetha.dk/~eek/museum/auc/marvin/www/library/uni/projects/adlfineu.htm 23.05.2008
 12. Hans Malv2004, „Nieporozumienia językowe w obrębie Unii Europejskiej" httv://www.2-2.se/vl/3.html 12.09.2008
 13. Huebner Danuta, „Unia Europejska - otwarta na obywatela, otwarta na świat. Non-paper ws. Przyszłości Unii Europejskiej”, http://european-convention.eu.int/docs/docreg/219.pdf 29.08.2008
 14. Konarski Wawrzyniec 2006, „Koniec miodowego miesiąca, czyli glosa do debaty o tożsamości europejskiej”, Eurolimes 1(6) styczeń 2006, Katedra Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006 http://www.eurolimes. ae.krakow.pl/files/el1(6)2006/wk limes1(6).pdf29.08.2008
 15. Koutny Ilona 2004, „Komunikacja międzykulturowa w Europie: angielski i esperanto jako alternatywne środki komunikacji” [w] Inna (?) Europa red. Barbara Goryńska-Bittner, Poznań Wyd.KNS AR 2004,
 16. Lewicki Paweł „Co znaczy być Europejczykiem? Poszukiwanie tożsamości europejskiej wśród studentów Berlina”, Wyd. Studia Europejskie 4/2004 http://www.eduvinet.de/eduvinet/pol002.htm 12.09.2008
 17. Matalewski Marek, Korcz Paweł 2006. „Wpływ globalizacji na powstanie polsko-angielskiego pidżynu zawodowego” [w] : Język, komunikacja, informacja. red. P. Nowak, P. Nowakowski, Poznań, Wyd. Sorus 2006, Franęois Grin “ Applying economics to language: what are the relevant questions to ask?” http://en.nitobe.info/ar/kampanjoj/grin-letero.php 23.05.08
 18. Phillipson Robert 2005, „Europejczycy właścicielami języka angielskiego?” [w]: Europa właścicieli, , red: Zbigniew Galor, Poznań, Wyd KNS AR 2005, Propozycje Grupy Intelektualistów ds. Dialogu Międzykulturowego utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej, „Zbawienne wyzwanie. W jaki sposób wielość języków mogłaby skonsolidować Europę” Bruksela 2008, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report p l.p d f30.06.2008
 19. Strona Parlamentu Europejskiego, „Ilu języków używa się w Parlamencie Europejskim?” http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&pageRank=2&language=PL 12.09.2008
 20. Wiertlewski Stefan 2007. „Czy polski język ulega pidżynizacji?” [w]: Język, komunikacja, informacja. red. P. Nowak, P. Nowakowski, Poznań, Wyd. Sorus 2007