Tom 16 (2008)

Artykuły

Marta Borowiak
1-15
Przyszłość językowa Unii Europejskiej: mit wielojęzyczności czy dominacja języka angielskiego?
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.1
PDF
Krzysztof Dyczkowski, Paweł Nowakowski, Norbert Kordek, Krzysztof Stroński
15-24
A phonetic grammar of the Polish language
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.2
PDF
Swietłana Gaś
25-32
Образ России в российском дипломатическом дискурсе (Obraz Rosji w rosyjskim dyskursie dyplomatycznym) Russia in Russian diplomatic discourse
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.3
PDF
Karolina Gortych
33-43
Dyglosja w historii greckiego języka prawa
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.4
PDF
Marcin Junczys-Dowmunt
44-66
Wprowadzenie do metod statystycznych w tłumaczeniu automatycznym
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.5
PDF
Victoria Kamasa
67-82
Językowa definicja sytuacji zawarta w tekście obrzędów sakramentu małżeństwa w perspektywie goffmanowskiej.
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.6
PDF
Maciej Karpiński, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Zofia Malisz, Michał Szczyszek, Konrad Juszczyk
83-98
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.7
PDF
Włodzimierz Lapis
99-107
Społeczne usytuowanie pojęcia dystynktywności wśród określeń synonimicznych
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.8
PDF
Włodzimierz Lapis
108-118
Usytuowanie fonologicznych cech dystynktywnych w strukturze poszczególnych typów cech głosowych
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.9
PDF
Wojciech Laskowski
119-129
Jak konceptualizujemy riposty? Raport z badań
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.10
PDF
Bożena Niećko-Bukowska
130-139
Perspektywy ujęcia odpowiedzialności
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.11
PDF
Jamila Oueslati
140-149
Z zagadnień słownictwa ogólnotunezyjskiego
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.12
PDF
Martina Ozbić, Damjana Kogovsek
150-162
An acoustic comparison of formant frequencies in individuals with normal hearing, profound and severe hearing impairment
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.13
PDF
Piotr Paryzek
163-181
Comparison of selected methods for the retrieval of neologisms
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.14
PDF
Jakub Płowens
182-194
Językowa tożsamość uczestników komunikacji internetowej. Na przykładzie grupy dyskusyjnej
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.15
PDF
Jerzy Pogonowski
195-218
Metoda Rezolucji i Tablice Analityczne w Symbolic Logic Lewisa Carrolla
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.16
PDF
Daniel Śledziński
219-240
Fonetyczno-akustyczna analiza struktury sylaby w języku polskim na potrzeby technologii mowy
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.17
PDF
Paulina Wandas
241-249
Czym jest „Zachód” ?
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.18
PDF
Anna Zięba
250-263
Język a kultura. Komunikacja Werbalna w wybranych polskich, brytyjskich i amerykańskich programach telewizyjnych
https://doi.org/10.14746/il.2008.16.19
PDF