Społeczne usytuowanie pojęcia dystynktywności wśród określeń synonimicznych

Main Article Content

Włodzimierz Lapis

Abstrakt

According to Tokarski 1980, distinctive means – ‘distinguishing, differing’. So much for a definition. However, this work will explore how this notion can be understood through analysis of specific texts in which it occurs. We will also address other questions, such as: what kinds of distinctive features there are, and how distinctiveness ranks among other concepts, including those which are regarded as its synonyms.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W. (2008). Społeczne usytuowanie pojęcia dystynktywności wśród określeń synonimicznych. Investigationes Linguisticae, 16, 99-107. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Jakobson, R. 1989. Pojęcie cech dystynktywnych w językoznawstwie; wspomnienia i rozważania, w: R. Jacobson W poszukiwaniu istoty języka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy ss. 217-256
  2. Tokarski, J. (red) 1980., Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.