Fonetyczno-akustyczna analiza struktury sylaby w języku polskim na potrzeby technologii mowy

Main Article Content

Daniel Śledziński

Abstrakt

This paper presents results of investigations concerning the role of syllable as the main unit for automatic speech recognition and speech synthesis for Polish. Research reveals that the acoustic properties of the particular syllable make it easy detectable in the speech signal. The artificial neural networks were used for classification tasks. Also auditory test showed that use of syllables is good solution for speech synthesis. The article presents parts of author`s doctor thesis: ‘Acoustic-phonetic analysis of syllable in Polish for use in speech technology’.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śledziński, D. (2008). Fonetyczno-akustyczna analiza struktury sylaby w języku polskim na potrzeby technologii mowy. Investigationes Linguisticae, 16, 219-240. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.17
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Chalker Sylvia, Weiner Edmund. The Oxford Dictionary of English Grammar. Oxford University Press. New York, 1994. s. 387.
 2. Clark John, Yallop Collin. An Introduction to Phonetics and Phonology. Blackwell Publishers. Oxford, 1995 (wyd. II). s. 67-68.
 3. Demenko Grażyna, Wypych Mikołaj, Baranowska Emilia. Implementation of Grapheme-to-Phoneme Rules and Extended SAMPA Alphabet in Polish Text-to-Speech Synthesis. W: Speech and Language Technology,vol. 7. PTFon. Poznań 2003. s.79-95.
 4. Dziubalska-Kołaczyk Katarzyna. Beats-and-Binding Phonology. Peter Lang GmbH. Frankfurt am Main, 2002. s. 39-51.
 5. Francuz Piotr, Mackiewicz Robert. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007. s.3-576.
 6. Jassem Wiktor. Mowa a nauka o łączności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1974. s. 75-141.
 7. Ladefoged Peter. A course in phonetics. Harcourt Brace Jovanovich. London 1975. s. 217.
 8. Łobacz Piotra, Jassem Wiktor. Fonotaktyczna analiza mówionego tekstu polskiego. Biuletyn PTJ XXXII. 1974. s. 179-197.
 9. Łobacz Piotra. Badania fonostatyczne na potrzeby syntezy mowy. W: Speech and Language Technology, vol.6. PTFon. Poznań, 2002. s. 81-112.
 10. Michowska Ewa, Wasielczyk Krystyna. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo. Wrocław, 1999. s. 575.
 11. Tabakowska Elżbieta (redakcja). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków, 2001. s 165-166.
 12. Tadeusiewicz Ryszard. Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza. Warszawa, 1998. s. 1-164.
 13. Tadeusiewicz Ryszard, Gąciarz Tomasz, Borowik Barbara, Leper Bartosz. Odkrywanie właściwości sieci neuronowych. Polska Akademia Umiejętności. Kraków, 2007. s. 9-426.
 14. Trask R.L. A Dictionary of Phonetics and Phonology. Routlege. New York, 1996 (wyd.II). s. 327, 345 (tłumaczenie autora).
 15. Rogers Henry. The Sounds of Language. Pearson Education. London, 2000. s. 89.
 16. Strutyński Janusz. Gramatyka polska. Wydawnictwo Tomasz Strutyński. Kraków, 2002 (wyd. V). s. 28-63.
 17. Wierzchowska Bożena. Wymowa polska. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa, 1971 (wyd. II). s 102-197, 213-216.