Usytuowanie fonologicznych cech dystynktywnych w strukturze poszczególnych typów cech głosowych

Main Article Content

Włodzimierz Lapis

Abstrakt

Based on the analysis of entries from Polański 1999, the present work – as its title indicates - explores “the location of phonological distinctive features in the structure of individual types of voice features”. The exploration of this topic will enable us to properly comprehend the notion of ‘distinctiveness’ (primarily in linguistics, but - through natural expansion - also in other domains of sciences). We will address such questions as: what it is (and what it is not), how to understand it, what kinds of distinctiveness exist, and which of its aspects we might deal with.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W. (2008). Usytuowanie fonologicznych cech dystynktywnych w strukturze poszczególnych typów cech głosowych. Investigationes Linguisticae, 16, 108-118. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Jakobson, R. 1989. Pojęcie cech dystynktywnych w językoznawstwie; wspomnienia i rozważania, w: R. Jacobson W poszukiwaniu istoty języka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy ss. 217-256
  2. Lapis, W. 2002. Rodzaje dystynkcji - analiza dystynktywnej roli znaków diakrytycznych w języku polskim. w: W. Krzemińska, P. Nowak (red.) Przestrzenie informacji. Poznań: Sorus ss. 109-118.
  3. Polański, K. (red.) 1999. Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.