Z zagadnień słownictwa ogólnotunezyjskiego

Main Article Content

Jamila Oueslati

Abstrakt

This article is devoted to some problems of the Tunisian lexicon from the point of view of contact between the Tunisian Arabic language community and other language communities. The terms Tunisian Arabic language community, General Tunisian Arabic and Pan-Arabic language community are first defined. Contacts between the Tunisian Arabic language community and other language communities are discussed while part of the lexicon stemming from Arabic and French is analyzed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Oueslati, J. (2008). Z zagadnień słownictwa ogólnotunezyjskiego. Investigationes Linguisticae, 16, 140-149. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Baccouche, T. 1972. Le phoneme ‘g’ dans les parlers arabes citadins de Tunisie. Revue tunisienne de Sciences Sociales 9 (30/31), 103-137.
 2. Baccouche, T. ; Skik, H. ; Attia, A. 1969. Travaux de Phonologie, parlers de Djemmal, Gabes etMahdia. Tunis: Cahiers du CERES.
 3. Cantineau, J. 1951. Analyse du parler arabe d’El-Hamma de Gabes. Bulletin de la Societe Linguistique de Paris 47, 64105.
 4. Danecki, J. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.
 5. Ferguson, Ch. 1959. The Arabic koine. Language 25, 616-630.
 6. Fischer, W. ; Jastrow, O. 1980. Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden: Harrassowitz.
 7. Fischer, W. 1995. Zum Verhaltnis der neuarabischen Dialekte zum Klasisch-Arabischen. W: Dialectologia arabica, Helsinki, 75-86.
 8. Gibson, M.1998. Dialect Contact in Tunisian Arabic: sociolinguistic and structural aspects. Ph.D. Thesis. Reading: University of Reading.
 9. Górska, K.; Jurek, M. 1979. Emprunt lexical- esquise de l’etat de recherche. Studia Romanica Poznaniensja 5, 109-120.
 10. Jabeur, M. 1987. A Sociolinguistic Study in Rades: Tunisia. Ph.D. thesis. Reading: University of Reading.
 11. Łacina, J. 1989. Współczesna specjalistyczna terminologia arabska i procesy słowotwórcze na przykładzie słownictwa z dziedziny chemii, fizyki i technik. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 12. Talmoudi, F. 1981.Texts in the Arabic Dialect o f Susa (Tunisia). Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
 13. Waszakowa, K. 2001. O rozumieniu najnowszych zapożyczeń. W: Michalewski, K (red.). 2001. Współczesna leksyka. Cz. II. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 156-167.
 14. Zaborski, A. 1982. Dialekt egipski języka arabskiego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 15. Zabrocki, L. 1956. Związki językowe niemiecko-pomorskie. (Dotychczasowe badania). W: Konferencja Pomorska (1954). Prace Językoznawcze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 149-174.
 16. Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego, t, I. Prehistoria języka niemieckiego. Wrocław: Ossolineum.
 17. Zavadovskij, Ju. 1962. Arabskie Dialekty Magriba. Moskva.