Językowa tożsamość uczestników komunikacji internetowej. Na przykładzie grupy dyskusyjnej

Main Article Content

Jakub Płowens

Abstrakt

This article describes language communication of the Internet discussion group. Linguistic material derives from the fans’ discussion group dedicated to one of the most famous Bulgarian rock bands called Б.Т.Р. (B. T. R.). In order to present language behaviours and subsequent relationships between users, interdisciplinary methods were applied in an analysis of the group’s language. The objective of this article is to find the social character that reveals itself in the language (linguistic identity) of the users’ environment. The article proves the existence of the value-system that enables an attribution of the organisational culture’s features into the community of the discussion group users.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Płowens, J. (2008). Językowa tożsamość uczestników komunikacji internetowej. Na przykładzie grupy dyskusyjnej. Investigationes Linguisticae, 16, 182-194. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.15
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Beaugrande, R.A. de, Dressler, W.U. 1990. Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Grabias, S. 2003. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.
 3. Grzenia, J. 2006. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Kalisz, R. 1993. Pragmatyka językowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Kurcz, I. 2005. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: „Scholar”.
 6. Maliszewska, A. 2002. Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej. w: Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Mazurek, P. 2003. Internetowa grupa dyskusyjna, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 8. Lipińska, J. 2004. Rola kultury organizacyjnej w grupach dyskusyjnych. w: Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn:Oficyna Wydawnicza „Kastalia”.
 9. Olejnik, K. 2005. Wspólnoty w Sieci. w: Umysł - Ciało – Sieć, pod. red. E. Stawowczyk, W. Chyły, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 10. Пашов, П. 2005. Българска граматика. София: Издателска Къща „Хермес”
 11. Pisarek, W (red.). 2006. Słownik terminologii medialnej. Kraków: UNIVERSITAS.