Językowa definicja sytuacji zawarta w tekście obrzędów sakramentu małżeństwa w perspektywie goffmanowskiej.

Main Article Content

Victoria Kamasa

Abstrakt

The article is to describe the definition of the situation formed by the language of “Rituals of the Holy Matrimony Adjusted to the Customs of Polish Dioceses”. The main question is hence: “What definition of the situation is created by the text of the holy matrimony rituals in the Roman Catholic Church”. The analysis are conducted from a sociological perspective created by E. Goffman and called ”dramaturgical perspective”. According to this perspective interactions between people are seen as a performance given by a performer or a team of performers to make an impression on other people (the public). The research question is answered with a help of the theory of conceptual metaphors, the speech acts theory and the theory of conversational implicature. After recognizing main impressions, means of persuasion which were used for creating them are identified and described. The last part describes so-called impression management in analysed rituals.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kamasa, V. (2008). Językowa definicja sytuacji zawarta w tekście obrzędów sakramentu małżeństwa w perspektywie goffmanowskiej. Investigationes Linguisticae, 16, 67-82. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Arystoteles. Topiki. O dowodach sofistycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 2. Cialdini, Robert. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 1999.
 3. Dubisz, Stanisław. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 4. Filipowski, Mateusz, wywiad prowadzony przez: Victoria Kamasa. Wywiad z przewodniczącym koła ministrantów parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu (przeprowadzony na potrzeby niniejszej pracy) (26 styczeń 2007).
 5. Garpiel, Rafał. Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kraków: Nomos, 2003.
 6. Goffman, E. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, 1981.
 7. Grice, Paul. „Logika i konwersacja.” W Język w świetle nauki, autor: Barbara Stanosz, 91-114. Warszawa: Czytelnik, 1980.
 8. Habrajska, Grażyna. „Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata.” Język a Kultura, 2000.
 9. Knapp, Mark, L., i Judith, A. Hall. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM, 1997.
 10. Korpus Języka Polskiego. 2008. http://korpus.pwn.pl/ (data uzyskania dostępu: maj 2008, 21).
 11. Krzemińska, Agnieszka. Pragmalingwistyczne środki perswazji języka polityki. Poznań: Niepublikowana praca doktorska, 2002.
 12. Kurs lektorski. 25 styczeń 2007. www.ministranci.sandomierz.opoka.org.pl/download/kurs/flitur.doc (data uzyskania dostępu: styczeń 25, 2007).
 13. Lakoff, George, i Mark Johnson. Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 14. Mikołajczak, Stanisław. „Modlitwa powszechna - kształt językowy i charakterystyka gatunkowa.” Język religijny dawniej i dziś. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2004. 86 - 94.
 15. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich . Katowice : Konferencja Episkopatu Polski, 1974.
 16. Oyster, Carol. Grupy. Poznań: Zysk i S-ka, 2002.
 17. Searle, J.R. Speech acts. An essay in thephilosophy o f language. Cambridge: Cambridge At The University Press, 1970.
 18. Tokarz, Marek. Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 19. Węcławski, Tomasz. Wspólny świat religii. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
 20. Zasady Ministranta. 2007. http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=twoje_abc/zasady.php (data uzyskania dostępu: stycznia 27, 2007).