Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung i ich odpowiednikami w języku polskim na przykładzie tekstu specjalistycznego

Main Article Content

Artur Dariusz Kubacki

Abstrakt

The aim of the paper is to present and examine translation strategies used to find Polish equivalents of German deverbative derivatives suffixed with -ung which are not components of compounds or nominal groups. All the derived forms suffixed with -ung which appeared separately in a German legal and economic text have been subject to analysis. The author discusses in detail the structure of German morphological forms and then he compares it with the structure of their Polish equivalents. As a result, he distinguishes such translation techniques as calquing, a change within the formal structure of a derivative, a change in derivational bases or their number and the use of loanwords.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubacki, A. D. (2009). Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung i ich odpowiednikami w języku polskim na przykładzie tekstu specjalistycznego. Investigationes Linguisticae, 17, 1-14. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Gajda, S. 1990. Wprowadzenie do teorii terminu. Opole: WSP.
 2. Iluk, J. 1998. Problemy tłumaczenia nazw medycznych na przykładzie języka polskiego i niemieckiego. w: Glottodidactica XXVI, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 123-136.
 3. Jäger, G. 1975. Translation und Translationslinguistik. Halle: VEB Niemeyer.
 4. Kielar, B. Z. 1988. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 5. Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: TEPIS.
 6. Koller, W. 1992. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Heidelberg/Wiesbaden: Quelle & Meyer.
 7. Kubacki, A. D. 2005. Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego. w: Lingua Legis 13, Warszawa: TEPIS, s. 104-108.
 8. Nida, E. A. 1964. Toward a Science of Translating, with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: Brill.
 9. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze.
 10. Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Puzynina, J. 1969. Nazwy czynności we współczesnym języku polskim. Warszawa: PWN.
 12. Reiss, K. 2000. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener Vorlesungen. Wien: WUV.
 13. Reiss, K., Vermeer, H. J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Linguistische Arbeiten 147. Tübingen: Niemeyer.
 14. Starzec, A. 1984. Rozwój polskiej terminologii motoryzacyjnej (od początku do 1945 roku). Opole: WSP.
 15. Szwejcer, A. D. 1982. Urowni ekwiwalentnosti i modeli pieriewoda. w: G. Jäger, A. Neubert (red.). Äquvalenz bei der Translation. Leipizig: VEB Enzyklopädie.
 16. Tabakowska, E. 2001. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków: Universitas.
 17. Wills, W. 1977. Übersetzungswissenschaft: Probleme und Methoden. Stuttgart: Klett.
 18. Żmudzki, J. 1991. Zum Problem der bilingualen Äquivalenz lexikalischer Einheiten (Polnisch-Deutsch). Lublin: Wydawnictwo UMCS.