Rola normy prawnej w przekładzie przepisów prawnych

Main Article Content

Grzegorz Panek

Abstrakt

If norms, as understood in the theory of law, are mental representations of legal provisions, the latter viewed as a unit of text, one may reach the conclusion that equivalent translation of a legal provision is a rendition from which identical norms may be mentally inferred. In this paper, we are going to show how norms inferred from the source text provision may profile the expressions used in the target text. The norm-based approach opens up space for cognitive analysis, since it is the competent interpreter’s mental semantic matrix that determines the norm, understood as an output of interpretation.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Panek, G. (2009). Rola normy prawnej w przekładzie przepisów prawnych. Investigationes Linguisticae, 17, 75-83. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barak, A. 2005. Purposive Interpretation in Law. New Jersey: Princeton University Press.
 2. D’Amato, A. 1996. Introduction to Law and Legal Thinking. New York: Transnational Publishers, Inc.
 3. Eskridge, W. 1987. Dynamic Statutory interpretation. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 135.
 4. Hejwowski, K. 2006. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Jäger, G. 1975. Translation und Translationslinguistik. Halle: VEB Max Niemeyer Verlag.
 6. Jopek-Bosiecka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kielar, B.Z. 1973. Angielskie ekwiwalenty polskich terminów prawnoustrojowych. Warszawa: PWN.
 8. Langacker, R. W. 2000. A dynamic usage based model. w: Barlow, M., Kemmer, S. (Eds.) Usage-Based Models of Language, Stanford California: CSLI Publications, pp. 1-63.
 9. Matczak, M. 2008. Interpretacja prawnicza w świetle semantyki Kripkego-Putnama. Państwo i Prawo, nr 6/2008.
 10. Morawski, L. 2005. Główne problem współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: LexisNexis.
 11. Myrczek, E. 2005. Introduction to legal translation. W: Myrczek, E. Dictionary of Law Terms, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 12. Nowacki, J., Tobor, Z. 2002. Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Zakamycze.
 13. Pieńkos J. 2003. Podstawy przekładoznawstwa – od teorii do praktyki. Kraków: Zakamycze
 14. Tomaszkiewicz, T. 2002. Transfer i adaptacja nowych modeli tekstów poprzez operację przekładu. w: Lewicki, R. (Ed.) Przekład. Język. Kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 13-24.
 15. Wojtasiewicz, O. 2005. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 16. Wronkowska, S. 2004. O źródłach prawa i aktach normatywnych raz jeszcze. w: Nowicka, A. (ed.) Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Wüster, E. 1959. Das Worten der Welt, schaubildlich und terminologisch dargestellt. W: Ausgewählte Texte zur Terminologie. Wien: TermNet.
 18. Ziembiński, Z. 2000. Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN