Analiza problemów tłumaczeniowych konstytucji Grecji na język polski

Main Article Content

Natalia Ciesielczyk

Abstrakt

The subject of this article is the analysis of problems in the translation of the Greek Constitution into Polish which was published by the Publishing House of the Polish Parliament (Wydawnictwo Sejmowe) in 2005. This text was not translated directly from Greek but from its French and English versions. I attempt to prove that this is the main reason why it contains so many incorrect translations, presenting a selection of classified mistakes found in the Polish text and comparing them with analogical parts of the Greek original text as well as of its French and English versions. I give also some suggestions of correct Polish equivalents for a number of Greek legal terms used in the text of the Greek Constitution.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciesielczyk, N. (2009). Analiza problemów tłumaczeniowych konstytucji Grecji na język polski. Investigationes Linguisticae, 17, 108-128. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Teksty źródłowe
 2. Konstytucja Grecji. 2005. Tłumaczenie: G. i W. Uliccy, B. Zdaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 3. Constitution de la Grèce: http://www.parliament.gr/english/pdf/001-180%20galliko.pdf
 4. The constitution of Greece: http://www.parliament.gr/english/pdf/001-156%20aggliko.pdf
 5. Σύνταγμα της Ελλάδας: http://www.parliament.gr/pdf/syntagmaHanatheoritikiVouli.pdf
 6. Literatura przedmiotu
 7. Bonarek, J., Czekalski, T., Sprawski, S., Turlej, S. 2005. Historia Grecji. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 8. Brzeziński, A. 2002. Grecja. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 9. Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M.C. Tłumaczenie: T. Tomaszkiewicz. 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kamiński, J. 2004. System konstytucyjny Grecji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 12. Lukszyn, J. (red). 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Manganaras, I. 1996. The qualified legal translator is a lawyer trained in translation, Lingua legis. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS 4, 13-20.
 14. Matulewska, A., Nowak, P. 2006. Translation Errors and Mistakes in Polish Language Versions of EU Legal Texts, P. Nowak, P. Nowakowski (red). Język, Komunikacja, Informacja. Poznań: Wydawnictwo SORUS, 31-39.
 15. Matulewska, A., Gortych, K. 2009. Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku polskim, angielskim i greckim, A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red). Prawo i język. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 65-78.
 16. Nowak, P. 2006. Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings, Investigationes Linguisticae XIII, 171-195.
 17. Pieńkos, J. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa: Oficyna Prawnicza MUZA SA.
 18. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 19. Schroth, P.W. 1986. Legal Translation, The American Journal of Comparative Law.vol. 34 [supplement], 47-66.
 20. Πούλης, Π. 2002. Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών. Οργάνωση του Κράτους – Ατομικές Ελευθερίες – Διοίκηση – Υπάλληλοι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
 21. Σταυράκης, Α. 1995. Νεοελληνική νομική γλώσσα και ορολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 22. Słowniki
 23. Słownik angielsko – polski Collins. 2002. J. Fisiak (red). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.
 24. Słownik Języka Polskiego PWN. 1999. M. Szymczak (red). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 25. Wielki słownik francusko-polski. 1996. S. Ciesielska-Borkowska (red). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 26. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 2006. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 27. Ustawy
 28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 29. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 30. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 31. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
 32. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 33. Kώδικας Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).