Analiza błędów popełnionych w tłumaczeniu indonezyjskiego musicalu „Biarkan bintang menari” na język polski.

Main Article Content

Daria Zozula

Abstrakt

This article is to analyse the errors and mistakes (both technical and linguistic)made in the polish subtitles of an Indonesian musical “Biarkan bintang menari”. To fully analyze the errors a new, Indonesian language-specified typology was coined. It allows to explanation of the causes of every type of error found. The analysis is prefaced by a short introduction to Indonesian cinema in a whole and followed by a summary that emphasizes the conclusions. The aim of this paper is to stress the role of proof reading in the process of creating subtitles in a foreign language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zozula, D. (2009). Analiza błędów popełnionych w tłumaczeniu indonezyjskiego musicalu „Biarkan bintang menari” na język polski. Investigationes Linguisticae, 17, 217-233. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.14
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Chaer A., 2003. Linguistik Umum. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
 2. Delisle, J. 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (tłum. Teresa Tomaszkiewicz).
 3. Dzierżanowska, H. 1990. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Echols, M., Shadily H. 1989. Kamus Indonesia Inggris. Wydanie Ósme, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
 5. Echols, M. Shadily H.1989. Kamus Inggris Indonesia. Wydanie Ósme, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
 6. Fang, L. Y. 2004. Indonesian Gramar Made Easy. Singapur: Times Editions.
 7. Farst P. i inni, 1999. Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 8. Farst P., Janikowski P. i inni, 2006 . Dialog czy nieporozumienie? Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 9. Gambier Y., Gottlien H. i inni, 2001. (Multi) Media Translation. Amsterdam: John Benjamins publishing company.
 10. Grucza, F. 1978. Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 11. Kopczyński A. 1980. Conference Interpreting – some linguistic and comunicative problems. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 12. Lukszyn, J. 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Neuger L. 1997. Z perspektywy tłumacza. Kraków: Oficyna literacka.
 14. Nowak P. 2006. Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Cuoncil Regulation (EC) no 1346/2000 of 29th May 2000 on Insolvency Proceedings., Investigationes Linguisticae Vol. XIII, December 2006.
 15. Oreiro P., 2004. Topics In Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins publishing company.
 16. Pisarska A. Tomaszkiewicz T., 1996. Współczesne teorie przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Tabakowska E., 1999. O przekładzie na przykładzie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 18. Tomaszkiewicz T., 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Wojtasiewicz O. 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia. (reprint z 1957). Warszawa: TEPIS.