Intuicja matematyczna – kilka uwag

Main Article Content

Jerzy Pogonowski

Abstrakt

This short note contains a few remarks about mathematical intuition in action. We stress the dynamic character of mathematical intuition. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowski, J. (2011). Intuicja matematyczna – kilka uwag. Investigationes Linguisticae, 23, 82-105. https://doi.org/10.14746/il.2011.23.5
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Barrow, J.D. 1996. razy drzwi. Szkice o liczeniu, my´sleniu i istnieniu. Warszawa: Prószy´nski i S-ka.
 2. Corry, L. 2004. Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser.
 3. Davis, J.P., Hersh, R. 1994. ´ Swiat Matematyki. Warszawa: Pa´nstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Gelbaum, B.R., Olmsted, J.M.H. 1990. Theorems and Counterexamples in Mathematics. New York: Springer-Verlag.
 5. Gelbaum, B.R., Olmsted, J.M.H. 2003. Counterexamples in Analysis. Mineola, New York: Dover Publications, Inc.
 6. Good, I. J., Churchhouse, R. F. 1968. The Riemann hypothesis and pseudorandom features of the Möbius sequence, Mathematics of Computation 22, 857–861.
 7. Juszkiewicz, A.P. (red.) 1975–1977. Historia matematyki. Od czasów najdawniejszych do pocza˛tku XIX stulecia. Warszawa: Pan´stwowe Wydawnictwo Naukowe. Tom 1: Od czasów najdawniejszych do pocza˛tku czasów nowożytnych (1975). Tom 2: Matematyka XVII stulecia (1976). Tom 3: Matematyka XVIII stulecia (1977).
 8. Kordos, M. 2005. Wykłady z historii matematyki. Warszawa: SCRIPT.
 9. Lecat, M. 1935. Erreurs de Mathematiciens des origines à nos jours. Brüssel: Castaigne.
 10. Lietzmann,W. 1958. Gdzie tkwi bła˛d? Sofizmaty matematyczne i sygnały ostrzegawcze. Warszawa: Pa´nstwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 11. Pałasińska, K. 1994. Three-element nonfinitely axiomatizable lattices. Studia Logica 53, 361–372.
 12. Parsons, C. 2008. Mathematical Thought and Its Objects. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press.
 13. Steen, L.A., Seebach, J.A., Jr. 1995. Counterexamples in Topology. New York: Dover Publications, Inc.
 14. Tieszen, R.L. 1989. Mathematical intuition: phenomenology and mathematical knowledge. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 15. Wise, G.L., Hall, E.B. 1993. Counterexamples in Probability and Real Analysis. New York: Oxford University Press.
 16. Wojtylak, P. 1979. An example of a finite though finitely non-axiomatizable matrix. Reports on Mathematical Logic 17, 39–46.