Pressto.

Nagłowek strony

Vol 23 (2011)

Spis treści

Artykuły

Klasykacja operatorów metatekstowych i częstość ich występowania w krótkich tekstach naukowych w języku polskim PDF
Agnieszka Czoska 1-33
Dopełnienie zbioru rozmytego względem argumentu PDF
Piotr Dworniczak 34-42
Podobieństwa i różnice w podejściu do nauki języka obcego pomiędzy osobami jednojęzycznymi i wielojęzycznymi PDF
Agnieszka Górska 43-60
Analiza pojęć „logika” i „logiczny” w encyklikach Jana Pawła II PDF
Włodzimierz Lapis 61-81
Intuicja matematyczna – kilka uwag PDF
Jerzy Pogonowski 82-105
Geneza matematyki wedle kognitywistów PDF
Jerzy Pogonowski 106-147
Operacje na argumentacjach PDF
Jerzy Pogonowski 148-169
Na jakie pytania mógłby odpowiedzieć tworzony w 2. dekadzie XXI w. model leksykalno- -derywacyjny polszczyzny XX w.? PDF
Piotr Wierzchoń 170-219


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo