Geneza matematyki wedle kognitywistów

Main Article Content

Jerzy Pogonowski

Abstrakt

This note is a critical presentation of the ideas proposed in (Lakoff, Núñez 2000). We doubt in their adequacy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowski, J. (2010). Geneza matematyki wedle kognitywistów. Investigationes Linguisticae, 23, 106-147. https://doi.org/10.14746/il.2011.23.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bagaria, J. 2005. Natural Axioms of Set Theory and the Continuum Problem. W: P. Hájek, L.V. Villanueva, D. Westerståhl (red.) Proceedings of the 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. London: Kings College Publications.
 2. Batóg, T. 2000. Dwa paradygmaty matematyki. Pozna´n:Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. Błaszczyk, P. 2007. Analiza filozoficzna rozprawy Richarda Dedekinda “Stetigkeit und irrationale Zahlen”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 4. Bukovský, L. 1979. Štruktúra reálnej osi. Bratislava: VEDA, Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied.
 5. Dedekind, R. 1872. Stetigkeit und Irrationale Zahlen. Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn. Wydanie 10.
 6. Gelbaum, B.R., Olmsted, J.M.H. 1990. Theorems and Counterexamples in Mathematics. New York: Springer-Verlag.
 7. Gelbaum, B.R., Olmsted, J.M.H. 2003. Counterexamples in Analysis. Mineola, New York: Dover Publications, Inc.
 8. Kanamori, A. 1994. The Higher Infinite. Large Cardinals in Set Theory from Their Beginnings. Berlin: Springer-Verlag.
 9. Lakoff, G., Johnson, M. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 10. Lakoff, G., Núñez, R.E. 2000. Where Mathematics Comes From. How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books.
 11. Mioduszewski, J. 1996. Cia˛głos´c´. Szkice z historii matematyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 12. Murawski 1995. Kłopoty z prawda˛, czyli o niejednoznacznos´ci i patologiach klas spełniania.W: Pogonowski, J. (red.) 1995. Eufonia i Logos. Ksie˛ga pamia˛tkowa ofiarowana Professor Marii Steffen-Batogowej oraz Tadeuszowi Batogowi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 467–481.
 13. Pałasińska, K. 1994. Three-element nonfinitely axiomatizable lattices. Studia Logica 53, 361–372.
 14. Steen, L.A., Seebach, J.A., Jr. 1995. Counterexamples in Topology. New York: Dover Publications, Inc.
 15. Wang, H. 1996. A logical journey: From Gödel to Philosophy. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 16. Wise, G.L., Hall, E.B. 1993. Counterexamples in Probability and Real Analysis. New York: Oxford University Press.
 17. Wojtylak, P. 1979. An example of a finite though finitely non-axiomatizable matrix. Reports on Mathematical Logic 17, 39–46.
 18. Zermelo, E. 1930. Über Grenzzahlen und Mengenbereiche: Neue Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. Fundamenta Mathematicae 16, 29–47.