„ŻELAZNA DZIEWCZYNKA” - „MISS WORLD” - „MADAME NO”: czyli stereotypami malowany obraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w prasie niemieckiej i polskiej “

Main Article Content

Michał Bastian

Abstrakt

This article contains the linguistic analysis of the stereotypes moulding the picture of the German chancellor Angela Merkel in the German and Polish press. But first the stereotype as an object of linguistic research is shown to develop a theoretical basis. The analysis is based on articles from on-line editions of German and Polish weeklies, which bring social and political topics up. The stereotypical statements are analysed on the following language planes: the plane of morphology and word formation and also the syntactic plane. Within the confines of the morphologic and word formation analysis I concentrate on noun and adjective because these two parts of speech seem to be of greatest importance in the examined articles.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bastian, M. (2010). „ŻELAZNA DZIEWCZYNKA” - „MISS WORLD” - „MADAME NO”: czyli stereotypami malowany obraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w prasie niemieckiej i polskiej “. Investigationes Linguisticae, 19, 13-30. https://doi.org/10.14746/il.2010.19.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Dąbrowska, J. 1999. Stereotype undihr sprachlicherAusdruck im Polenbild der deutschen Presse. Eine textlinguistische Untersuchung. Tubingen: Gunter Narr Verlag.
 2. Duden. Die Grammatik. 2005. Mannheim: Dudenverlag.
 3. Grzegorczykowa, R. 1998. Wykłady z polskiej składni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Grzegorczykowa, R. / Puzynina, J. 1998. Rzeczownik. w: R. Grzegorczykowa / R. Laskowski / H. Wróbel (wyd.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Helbig, G. / Buscha, J. 1994. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fur den Auslanderunterricht. Leipzig: Langenscheidt Verlag Enzyklopadie.
 6. Kallas, K. 1998. Przymiotnik. w: R. Grzegorczykowa / R. Laskowski / H. Wróbel (wyd.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 469-523.
 7. Mikołajczyk, B. 2004. Sprachliche Mechanismem der Persuasion in der politischen Kommunikation. Dargestellt an polnischen und deutschen TextenzumEU-BeitrittPolens. Frankfurt / M.: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften.
 8. Nowy słownik poprawnej polszczyzny 1999. Wyd. A. Markowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Quasthoff, U. M. 1973. Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Ein interdisziplinarer Versuch im Bereich von Linguistik, Sozialwissenschaft und Psychologie. Frankfurt / M.: Athenaum Fischer Taschenbuch Verlag.
 10. Quasthoff, U. M. 1998: Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej. w: J. Anusiewicz / J. Bartmiński (wyd.) Język a Kultura. t. 12. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. 11-30.
 11. Zybatow, L. 2002. Stereotyp als translationswissenschaftliche Grófie und die kulturelle Kompetenz des Translators. w: R. Rapp (wyd.) Sprachwissenschaft auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. Akten des 34. linguistischen Kolloquiums in Germersheim 1999. Teil 1. Text, Bedeutung, Kommunikation. Frankfurt / M.: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. 385-393.
 12. Microsoft® Encarta® Online-Enzyklopadie 2008; http://de.encarta.msn.com [data dostępu: 21.03.2009]