Tom 19 (2010)

Artykuły

Michał Bastian
13-30
„ŻELAZNA DZIEWCZYNKA” - „MISS WORLD” - „MADAME NO”: czyli stereotypami malowany obraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w prasie niemieckiej i polskiej “
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.1
PDF
Violetta Frankowska
31-52
O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na komplementy
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.2
PDF
Agnieszka Fus
53-62
Język reklamy jako narzędzie perswazji i manipulacji na przykładzie wybranych polskich spotów telewizyjnych
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.3
PDF
Michał Jahns
63-78
To nie jest fajka. Alienacja znaczenia jako przykład ideologii językowej
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.4
PDF
Małgorzata Kozyra
79-96
O aspektualnej naturze konstrukcji am-Progressiv w języku niemieckim i jej znaczeniu w wybranych kontekstach konfrontacji z językiem polskim
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.5
PDF
Adrian Piotr Krysiak
97-118
Perspektywa bio- i neurolingwistyczna jako nowa determinanta w badaniach nad językiem
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.6
PDF
Michał Lipnicki
119-132
Epistemologiczny charakter logiki buddyjskiej
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.7
PDF
Szymon Machowski
133-152
Analiza translatywna niemieckich, polskich i hiszpańskich compositów
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.8
PDF
Martyna Mikucka, Sławomir Krajka
153-166
Słownik uniwersytecki niemiecko-polski jako wsparcie mobilności studentów
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.9
PDF
Monika Stolarczyk-Zielonka
167-182
Lingwistyczne aspekty komunikacji językowej osób starszych
https://doi.org/10.14746/il.2010.19.10
PDF