Słownik uniwersytecki niemiecko-polski jako wsparcie mobilności studentów

Main Article Content

Martyna Mikucka
Sławomir Krajka

Abstrakt

This article presents the results obtained by translating UNILEX Universitätswörterbuch für in- und ausländische Studierende by Prof. Burkhard Schaeder und Aleka Rapti from German into Polish by the Student Translator Association at the Institute of Applied Linguistics in Adam Mickiewicz University in Poznań. In the period of growing mobility among polish students who nowadays have great opportunities to study abroad, one of the most significant aspects of the student exchange is the ability to speak foreign languages. There are plenty of dictionaries, glossaries or guides available that can be helpful in helping students to get used to the education system in foreign universities, but they miss out important facts or not up-todate in most cases. Because of this fact the members of the Student Translator Association have come to the conclusion that translating the Unilex from German into Polish could become an advantage for polish students studying in Germany for a certain period of time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikucka, M., & Krajka, S. (2010). Słownik uniwersytecki niemiecko-polski jako wsparcie mobilności studentów. Investigationes Linguisticae, 19, 153-166. https://doi.org/10.14746/il.2010.19.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. DUW = Drosdowski, G. (ed.) 2004. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.
 2. FStDP = Leksykon, Terminologia fachowa doradztwa podatkowego, rachunkowość, prawo podatkowe, prawo handlowe, część polsko niemiecka / Lexikon, Fachwörter für die Steuerberatung Deutsch-Polnisch, Rechnungswesen, Steuerrecht, Handelsrecht, 2002 Nürnberg/Krakau: DATEV eG. Klugert, B., Wojciechowski, K. 2001. Wörterbuch Deutsch-Polnisch. Begriffe aus Wissenschaft und Hochschule. Słownik polsko-niemiecki.
 3. Kolanowska, E. 2008. 10 lat Erasmusa w Polsce – wybór danych statystycznych i finansowych. Warszawa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 4. Kroplewska, J. 2008. Die Entwicklung der Lehrerkompetenzen während des Auslandsaufenthaltes im Rahmen des Erasmus-Programms. Poznań. Nieopublikowana praca licencjacka.
 5. Natkowska, M. 2006. Od „numerus clausus” do getta ławkowego. Mówią wieki, nr 5, 31-35.
 6. Schaeder, B., Rapti, A. 2008. Unilex Universitätswörterbuch für in- und ausländische Studierende. Siegen: Universität Siegen Fachberreich 3.
 7. Schmidt, S. 2006. Kierunek Niemcy. Przewodnik dla zagranicznych studentów. Warszawa: Bizarre.
 8. SJP PWN = Sobol, E. (red.). 2006. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. SWO = Kopaliński, W. 1994. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 10. Turowska, J. 2007. Das Austauschprogramm ERASMUS als Beitrag zur Herausbildung interkultureller Kompetenz und einer europäischen Identität. Erfahrungen der Stipendiaten an der Universität Erfurt und an der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań. Poznań. Nieopublikowana praca magisterska.
 11. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym sporządzona z dnia 23 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 92, poz. 584)