O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na komplementy

Main Article Content

Violetta Frankowska

Abstrakt

This article presents the complimenting behaviour of German and Polish students: strategies they use when respoding to compliments. The speech act was also analysed as regards the concept of face and positive and negative politeness. A corpus of 345 German and Polish compliment responses was examinated. The results show the existence of cross-cultural differences as well as similarities between the two groups of students. The article presents parts of author’s Master’s Thesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Frankowska, V. (2010). O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na komplementy. Investigationes Linguisticae, 19, 31-52. https://doi.org/10.14746/il.2010.19.2
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Chen, R. 1993: Responding to compliments. A contrastive study of politeness strategies between American English and Chinese speakers. In: Journal of Pragmatics (20). 49-73.
  2. Farghal, M./Al-Khatib, 2001: Jordanian college students’ responses to compliments: a pilot study. In: Journal of Pragmatics 33. 1485-1502.
  3. Mikołajczyk, B. 2008: Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego. In: Kontakty językowe i kulturowe w Europie.
  4. Studia Germanica Gedanensia 17. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 186-197.
  5. Nicolaysen, S. 2007: Kompliment als Höflichkeitsstrategie. Ein Vergleich am Beispiel des Schwedischen und des amerikanischen Englischen. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
  6. Schulze, R. 1985: Höflichkeit im Englischen. Zur linguistischen Beschreibungund Analyse von Alltagsgesprächen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
  7. Zborowski, P. 2005: Dankbarkeit vs. Höflichkeit und sprachliche Routine. Der Dankakt im Schwedischen verglichen mit Polnisch und Deutsch. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.