Analiza translatywna niemieckich, polskich i hiszpańskich compositów

Main Article Content

Szymon Machowski

Abstrakt

The aim of this article is to present ways of translating both subordinative and coordinative German compounds into Polish and Spanish. The translation analyses of compounds is based on three parallel sets of compounds selected from the German, Polish and Spanish versions of The Trial by Franz Kafka. In the first part of the article, the compounds from the sets are classified in view of semantic relations between constituents of the compounds. Then the ways of translating German compounds representing each compound type into Polish and Spanish are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machowski, S. (2010). Analiza translatywna niemieckich, polskich i hiszpańskich compositów. Investigationes Linguisticae, 19, 133-152. https://doi.org/10.14746/il.2010.19.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańczerowski, J. 1997. Aspects of general morphology. Studia Germanica Posnaniensia XXIII. 13-46.
 2. Bańczerowski, J. 2000. Is linguistic semantics axiomatically tangible? Scripta Neophilologica Posnaniensia. 3-26.
 3. Bańczerowski, J. 2009. Wyraz w aspekcie typologicznym. [komputeropis]
 4. Bańczerowski, J. Pogonowski, J. Zgółka J. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 5. Bauer, L. 2000. Compounding. Language Typology and Language Universals. London: Cambridge University Press.
 6. Eichinger, L. 2000. Deutsche Wortbildung: Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 7. Handke, K. 1976. Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich. Polska Akademia Nauk. Prace Językoznawcze 81. 5-26.
 8. Kafka, F. 1925. Der Process. Berlin: Strömfeld Verlag.
 9. Kafka, F. 2008. Proces. Warszawa: Świat Książki. Polskie tłumaczenie: Bruno Schulz.
 10. Kafka, F. 2007. El Proceso. Madrid: Librodot. Hiszpańskie tłumaczenie: Miguel Vedda.
 11. Klemensiewiczówna, I. 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyny kulturalnej. Próba systematyki. Kraków: Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Ortner, L. 1991. Deutsche Wortbildung. Vierter Hauptteil. Substantivkomposita. Mannheim: Walter de Gruyter.
 13. Ortner L. 1984. Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung. Mannheim: Gunter Narr Verlag.
 14. Polański, K. (red.) 1993. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.: Ossolineum.
 15. Szober, S. 1924. Zarys językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego.
 16. Val Álvaro, J. F. 1999. Gramática descriptiva de la lengua espańola. Espasa Calpe. Madrid: Real Academia Espańola.