Klasyfikacja polskich dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych mało- i wielo-. Studium słownikowe

Main Article Content

Szymon Machowski

Abstrakt

The aim of this article is to suggest a new classification of the Polish compound words with the initial constituents mało- and wielo-. The study is based on the corpus of such compound words extracted from the Universal Dictionary of Polish Language PWN edited by S. Dubisz. The criterion of classifying the analyzed compound words is a semantic accordance between the parathesis of the compound words and their Polish equivalents. Based on the criterion above the analyzed compound words have been divided into 3 groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machowski, S. (2011). Klasyfikacja polskich dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych mało- i wielo-. Studium słownikowe. Investigationes Linguisticae, 24, 121-142. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Bańczerowski, Jerzy/Pogonowski, Jerzy/Zgółka, Tadeusz (1982): Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  2. Handke, Kwiryna (1976): Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich. Prace Językoznawcze 81. 5-26.
  3. Klemensiewiczówna, Irena (1951): Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba Systematyki. Kraków: Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  4. Szober, Staniosław (1924): Zarys językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego.
  5. Waszakowa, Krystyna (2005): Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. Wierzchoń, Piotr (2005): Automatyczne metody ekscerpcji neologizmów, czyli słowotwórstwo faktograficzne. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII. 221-239. Szymon Machowski