Tom 24 (2011)

Artykuły

Marta Borowiak-Dostatnia
11-26
Język w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia .
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.1
PDF
Violetta Frankowska
27-40
Obraz grzeczności na przykładzie reakcji na komplementy polskich i niemieckich studentów .
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.2
PDF
Bogumiła Góral
41-60
Czym jest pejzaż językowy (linguistic landscape)?
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.3
PDF
Mirosław Koziarski, Adrian P. Krysiak
61-78
Two Ways of Processing Language: Associative Memory and Computational Rules in the Case of Modern Polish
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.4
PDF
Marcin Krawczak
79-94
Metaphor in the discourse of the Conservative Party in the United Kingdom.
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.5
PDF
Adrian P. Krysiak
95-106
Język jako element rozszerzonego fenotypu. Przyczynek do aplikacji koncepcji rozszerzonego fenotypu w badaniach nad językiem
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.6
PDF
Elżbieta Kur
107-120
Gebrauch von ausgewählten Tierphraseologismen im Deutschen
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.7
PDF
Szymon Machowski
121-142
Klasyfikacja polskich dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych mało- i wielo-. Studium słownikowe
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.8
PDF
Aleksandra Rąbel
143-150
Poezja języka migowego jako czynnik kulturotwórczy
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.9
PDF
Magdalena Szczypińska
151-168
Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.10
PDF
Sylwia Tyszka
169-184
Socjopsychologiczne mechanizmy nauczania i uczenia się języków obcych
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.11
PDF
Aleksandra Wełna
185-196
Wizerunek stereotypowego Hiszpana w społeczeństwie polskim i hiszpańskim
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.12
PDF
Agnieszka Wolak
197-212
Sprachliches Verhalten der polnischen Germanistikstudierenden am Beispiel vom Sprechakt „Einladen“
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.13
PDF
Joanna Woźniak
213-224
Przysłowia internacjonalne a wielojęzyczność w dydaktyce
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.14
PDF
Miłosz Woźniak
225-240
Ein Versuch einer textlinguistischen Analyse populärwissenschaftlicher Artikel. Präsentation der Analysekriterien und -ergebnisse
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.15
PDF
Katarzyna Zielony
241-259
Turmbau zu Babbeln…
https://doi.org/10.14746/il.2011.24.16
PDF