Wizerunek stereotypowego Hiszpana w społeczeństwie polskim i hiszpańskim

Main Article Content

Aleksandra Wełna

Abstrakt

The article deals with the subject matter of stereotypical image of Spaniard in Polish and Spanish tradition. The question of stereotyping, which, amongst other aspects, carries the knowledge of the world and mentality that is necessary in order to fully understand the culture of a given nation, has been dealt with by me in relation to the multiculturalism. What is the stereotypical image of Spaniard? Is our positive or negative attitude towards them reflected in the terminology we use to describe the Spanish? I have tried to answer these, and other, questions based on the survey carried out amongst Polish and Spanish students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wełna, A. (2011). Wizerunek stereotypowego Hiszpana w społeczeństwie polskim i hiszpańskim. Investigationes Linguisticae, 24, 185-196. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bartmiński, Jerzy/Panasiuk Jolanta (1993): „Stereotypy językowe”. [w:] Bartmiński, Jerzy (red.): Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t.II. Wrocław: Wiedza o kulturze, 363–387.
 2. Batmiński, Jerzy (2007): „Stereotyp jak przedmiot lingwistyki”. [w:] Bartmiński, Jerzy (red.): Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 53–241.
 3. Folch Borja/López-Guerrero Gabriel Calvo (1995): Hiszpania od Madrytu po Morze Śródziemne i Baleary. Warszawa: Nelles.
 4. Gonzalez, Elda/Nalewajko, Małgorzata (red.) (2003): Hiszpania-Polska spotkania. Warszawa: Neriton.
 5. Lewicki, Andrzej (1985): „Motywacja globalna frazeologizmów. Znaczenie przenośne, symboliczne i stereotypowe”. [w:] Basaj, Mieczyslaw/Kuc, Danuta (red.): Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 7–23.
 6. Mikułowski Pomorski, Jerzy (1999), Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 7. Quasthoff, Uta (1998): „Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej”. [w:] Anusiewicz, Janusz/Bartmiński, Jerzy (red.): Język a kultura t.12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 10–30.
 8. Ratajczak, Magdalena (2006): „Komunikacja międzykulturowa – wybrane zagadnienia”. [w:] Ratajczak, Magdalena (red.): Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 11–21.
 9. Sawicka, Grażyna (1998): „Funkcje stereotypu w nominacji językowej”. [w:] Anusiewicz, Janusz/Bartmiński, Jerzy (red.): Język a kultura t.12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 146–154.
 10. Szarota, Tomasz (1997): „ Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). [w:] Bokszański, Zbigniew: Stereotypy a kultura. Wrocław: Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Szymczak, Mieczysław (red.) (1981): Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.