Poezja języka migowego jako czynnik kulturotwórczy

Main Article Content

Aleksandra Rąbel

Abstrakt

In the paper there are presented different forms of sign language poetry. They are created by the Deaf, a language and culture minority, using the natural sign language. They are also forms of games and activities and thus create a culture of deaf community. In addition, each of the described forms of poetry is refered to the Roger Caillois’s conception of a paidia-ludus axis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rąbel, A. (2011). Poezja języka migowego jako czynnik kulturotwórczy. Investigationes Linguisticae, 24, 143-150. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bielak, Magdalena (2007): „Poezja w Polskim Języku Migowym” [referat na konferencji Milczący cudzoziemcy. Głusi – Język – Kultura, Wrocław; tom pokonferencyjny w przygotowaniu].
 2. Bielak, Małgorzata/Świdziński, Marek (2006): „Poezja w języku migowym” [wykład wygłoszony na X Festiwalu Nauki, Warszawa 15–24.09.2006].
 3. Caillois, Roger (2005): „Gry i ludzie”, [w:] Kolankiewicz Leszek (red.): Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.163-174.
 4. Corina, David P./Hildebrandt, Ursula C. (2002): „Psycholinguistic investigations at phonological stucture in ASL”. [w:] Meier Richard i in.: Modality and Structure in Signed and Spoken Languages. Cambridge: Cambrige University Press, 88–111.
 5. Huizinga, Johan (1985): Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Warszawa: „Czytelnik”.
 6. Kowal, Justyna (2008): „Poezja i humor Głuchych” [wykład wygłoszony na XI Dolnośląskim Festiwalu Nauki dn. 20.09.2008].
 7. Pszczołowska, Lucylla (2002): „Semantyka form wierszowych”. [w:] Tejże: Wiersz – styl – poetyka. Kraków: Univeritas, 268–285.
 8. Skórzyńska, Agata (2007): „Mimicry jako laboratorium tożsamości refleksyjnej. Zabawa – teatr – sieć”, [w:] Surdyk, Augustyn/Szeja, Jerzy (red.): Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t.2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 69–78.
 9. Świdziński, Marek (2005): „Języki migowe”, [w:] Gałkowski Tadeusz/Szeląg Elżbieta/Jastrzębowska Grażyna (red.) Podstawy neurologopedii: podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 679-692.
 10. Tomaszewski, Piotr (2004): „Polski Język Migowy – mity i fakty”. Poradnik Językowy 6, 59–72.
 11. http://deaf-piotrus-pan.blogspot.com/2008/08/kolejny-obz-pjm-tym-razem-winoujcie [25.05.2009]
 12. www.d-pan.com [15.05.2009]