Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych

Main Article Content

Magdalena Szczypińska

Abstrakt

The paper deals with some linguistics issues applying to linguistc vision of the world in a social group of inland sailors. There are some essential elements to be shown in the reconstruction of linguistic picture. Author of this article proposes the reconstruction based on vocabulary gathered from about 30 polish sailors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczypińska, M. (2011). Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych. Investigationes Linguisticae, 24, 151-168. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bartmiński, Jerzy (1999): „Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata”. [w:] Bartmiński, Jerzy (red.): Językowy obraz świata. Lublin. Wydawnictwo UMCS, 103-120.
 2. Bartmiński, Jerzy (red.) (2004): Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Bartmiński, Jerzy (2001): „O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku”. [w:] Dubisz, Stanisław/Gajda, Stanisław (red.): Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 27–53.
 4. Bartmiński, Jerzy/Tokarski, Ryszard (1986): „Językowy obraz świata a spójność tekstu”. [w:] Dobrzyńska, Teresa (red.): Teoria tekstu. Zbiór studiów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 5. Grabias, Stanisław (2003): Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 6. Grzegorczykowa, Renata (1999): „Pojęcie ęzykowego obrazu świata”. [w:] Bartmiński, Jerzy (red.): Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 39-46.
 7. Kołodziejek, Ewa (2005): Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Kołodziejek, Ewa (1994): Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Markowski, Andrzej (1990): Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Tokarski, Ryszard (1999): „Przeszłość i współczesność w językowym obrazie świata”. [w:] Gajdzińska, Anna/Krzyżanowski Piotr (red.): Przeszłość w językowym obrazie świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 9-23.
 11. Żydek-Bednarczuk, Urszula (2003): Tekst w Internecie i jego wyznaczniki. http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/zydek-bednarczuk.pdf (dn. 210.01.2011.)