Pressto.

Nagłowek strony

Nr 13 (2018)

Pod redakcją Ilony Koutny i Idy Strii

Spis treści

Od Redakcji

Od Redakcji / From the Editors / De la Redakcio PDF
  1-13

Interlingwistyka

Concept(s) of Interlinguistics
Věra Barandovská-Frank 15-31
Wolapik jako język sukcesu w świetle wybranych polskich podręczników z lat 80. XIX wieku
Irmina Kotlarska 32-46
Język międzysłowiański jako lingua franca dla Europy Środkowej PDF
Jan van Steenbergen 47-61

Esperantologia

La fonologio de Zamenhof PDF
Nicolau Dols Salas 62-71
Loanword adaptation in Esperanto PDF
Karina Oliveira, Gonçalves de Souza de 72-80
Kiel krei fidindan Esperanto-vortaron? PDF
Marcos Cramer 81-100
Komparo de paroloj el retorika vidpunkto PDF
Bengt Olof Åradsson 101-115
Ĉu esperantigante "Hamleton" Zamenhof uzis polajn tradukojn? PDF
Wojciech Usakiewicz 116-127

Metody językoznawcze w literaturze

Racial Identity, Black and White Performance in J. M. Coetzee’s "Disgrace" PDF
Dorottya Mózes 128-144
Functions of the Diary in Bram Stoker’s "Dracula" PDF
András Hlavacska, Fruzsina Krizsai 145-158
On Not Being Lost in Translation: Creative Strategies to Approach Multiculturalism in Esperanto PDF
Manuela Burghelea 159-174

Varia

The role of gender in the use of Hungarian address forms PDF
Ágnes Domonkosi 175-187
Whole Word Morphology Reloaded: The Case for a Semiotic Turn PDF
Probal Dasgupta 188-211

Kronika

28. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V. Berlin, 24.-25.11.2018 PDF
Cyril Robert Brosch

Resumoj en esperanto

Resumoj en esperanto PDF
Ilona Koutny


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo