Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego krajów

Main Article Content

Elżbieta Soszyńska

Abstrakt

Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat relacji między kapitałem wiedzy a wzrostem gospodarczym. Autorka przeprowadza - zarówno w kontekście teoretycznym, jak i poprzez proces weryfikacji empirycznej - analizę relacji między kapitałem ludzkim (kapitałem edukacji) a osiągnięciami i wzrostem gospodarczym krajów. Badaniem objęty został również wpływ sektora B+R na wzrost gospodarczy w sposób bezpośredni, jak i pośrednio, poprzez kanał ogólnej produktywności czynników produkcji. Analizowana jest m.in. interakcja między kapitałem edukacji i kapitałem nauki z jednej strony a odległością od światowej granicy technologicznej z drugiej. Autorka poszukuje również innych warunków koniecznych stymulujących wzrost gospodarczy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soszyńska, E. (2011). Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 178-212. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3237
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Soszyńska

Elżbieta Soszyńska - doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jako wieloletni wykładowca ekonometrii, a także statystyki, specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych - z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych - w procesach badawczo- dydaktycznych nauk społecznych, a zwłaszcza w ekonomii. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki makroekonomicznej, procesów wzrostu gospodarczego, konwergencji oraz roli kapitału ludzkiego, wiedzy, technologii, instytucji, a także innych czynników wpływających na dynamikę wzrostu gospodarczego.

Referencje

 1. Abramovitz M. 1986 Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind, „Journal of Economic History”, nr 46.
 2. Acs Z., Audretsch D., Feldman M. 1992 Real Effects of Academic Research. Comment, „American Economic Review”, t. 81.
 3. Acs Z., Audretsch D., Feldman M. 1994 R&D Spillovers and Recipient Firm Size, „Review of Economics and Statistics”, nr 76(2).
 4. Adams J. 1990 Fundamental Stocks of Knowledge and Productivity Growth, „Journal of Political Economy”, nr 98(4).
 5. Aghion P, Howitt P. 1992 A Model of Growth through Creative Destruction, „Econometrica”, nr 60(2).
 6. Aghion R, Howitt R 1998 Endogenous Growth Theory, Cambridge MIT Press, Cambridge.
 7. Azariadis C., Drazen A. 1990 Threshold Externalities in Economic Development, „Ouarterly Journal of Economics”, nr 105.
 8. Barro R.J. 2001 Human Capital: Growth, History, and Policy. A Session to Honor Stanley Engerman. Human Capital and Growth, „The American Economic Review”, nr 91 (2).
 9. Barro R.J., Sala-i-Martin X. 1995 Economic Growth, McGraw-Hill, New York.
 10. Barro R.J., Sala-i-Martin X. 1997 Technological Diffusion, Comergence, and Growth, „Journal of Economic Growth”, nr 2.
 11. Bassanini A., Scarpetta S. 2001 Does Human Capital Matter tor Growth in OECD Countries? Evidence trom the Pooled Mean Group Estimates, „OECD Economics Department Working Paper”, nr 8 .
 12. Baumol W.J., Batey S, Blackman A., Wolf E N. 1989 ProductMty and American Leadership, The MIT Press, Cambridge, MA.
 13. Becker G. 1962 Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, „Journal of Political Economy” nr 70(5).
 14. Becker G S. 1964 Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, National Bureau of Economic Research, New York.
 15. Becker G., Murphy K, Tamura R. 1990 Human Capital, Fertility and Economic Growth, „Journal of Political Economy”, nr 98(5).
 16. Benhabib J., Spiegel M. 1994 The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross- Country Data, „Journal of Monetary Economics, nr 34.
 17. Benhabib J., Spiegel M. 2002 Human Capital and Technology Diffusion, w: P Aghion, S. Durlauf (red.): Handbook of Economic Growth
 18. Ben-Porath Y. 1967 The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings, „Journal of Political Economy”, nr 75(4).
 19. Bils M, Klenow P 2000 Does Schooling Cause Growth?, „American Economic Review”, nr 90(5).
 20. Building Knowledge... 2007 Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development, World Bank International Development Studies, Washington, DC.
 21. Cameron G. 1998 lnnovation and Growth: A Survey of the Empirical Emdence, Nuffield College, Oxford, OXI INF, United Kingdom.
 22. Chen C., Dahlman C.J., Derek H. 2005 The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington.
 23. Cichy K. 2011 Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego (www.ekomat.ue.poznan.pl/cichy).
 24. Coe D., Helpman E. 1995 International R&D Spillovers, „European Economic Review”, nr 39(5).
 25. Cohen W., Levinthal D. 1990 Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning, and lnnovation, „Administrative Science Guarterly”, nr 35(1).
 26. Cohen D., Soto M. 2001 Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, „OECD Development Centre Technical Papers”, nr 179.
 27. De la Fuente A., Domenech R. 2006 Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make?,
 28. „Journal of the European Economic Association”, nr 4(1).
 29. Easterly W, Levine R. 2001 lt’s Not FactorAccumulation: Stylized Facts and Growth Models, „The World Bank Economic Review”, nr 15.
 30. Engelbrecht H.J. 1997 International R&D Spiilovers, Human Capital and ProductMty in OECD Economies: An Empirical lnvestigation, „European Economic Review”, nr 41.
 31. Durlauf S.N., Johnson RA. 1995 Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behaviour, „Journal of Applied Econometrics”, nr 10.
 32. Fagerberg J. 1994 Technology and International Differences in Growth Rates, „Journal of Economic Literaturę”, nr 32.
 33. Fagerberg J., Knell M., Srholec M. 2007 The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fali Behind, „World Development”, nr 35(10).
 34. Fagerberg J., Srholec M. 2008 National lnnovation Systems, Capabilities and Economic Development, „Research Policy”, nr 37.
 35. Forstner H., Isaksson A. 2002 Capital, Technology or Efficiency? A Comparative Assessment of Sources of Growth in Industrialized and Developing Countries, „SIN Discussion Paper Series”, nr 3, Statistics and Information Networks Branch of UNIDO.
 36. Frantzen D. 2000 R&D, Human Capital and International Technology Spillovers: A Cross-country Analysis, „Scandinavian Journal of Economies”, nr 102(1).
 37. Gerschenkron A. 1962 Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge M.A.
 38. Goodfriend M, McDermott J. 1995 Early Development, „American Economic Review”, nr 85(1).
 39. Grossman G.M., Helpman E. 1991 Innovation and Growth in the Global Economy, The MIT Press, Cambridge MA.
 40. Gwartney J., Lawson R. 2008 Economic Freedom of the World 2008. Annual Report, Economic Freedom Network, Canada.
 41. Hall R.E., Jones C l. 1999 Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker than Others?, „Quarterly Journal of Economies”, nr 114(1).
 42. Hanushek E.A., Kim ko D.D. 2000 Schooling, Labour-Force Quality, and the Growth of Nations, „American Economic Review”, nr 90(5).
 43. Hanushek E.A., WóBmann L. 2007 The Role of Education Ouality in Economic Growth, „World Bank Policy Research Working Paper”, nr 4122.
 44. Jones C. 1996 Human Capital, Ideas, and Economic Growth, Department of Economics Stanford University, Stanford.
 45. Jones C., Williams J. 1997 Measuring the Social Return to R&D, Stanford University, Stanford.
 46. Kalaitzidakis P, Mamuneas T.P, Sawides A., Stengos T. 2001 Measures of Human Capital and Nonlinearities in Economic Growth, „Journal of Economic Growth”, nr 6 .
 47. Kim L. 1980 Stages of Development of Industrial Technology in Developing Countries: A Model, „Research Policy”, nr 9.
 48. Klenow P, Rodriguez-Clare A. 1997 The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone too Far?, w: B. Bernanke, J. Rotenberg (red.): Macroeconomics Annual 1997, The MIT Press, Cambridge.
 49. Krueger A.B., Lindahl M. 2001 Education for Growth: Why and for Whom?, „Journal of Economic Literature”, nr 39(4).
 50. Kubielas S. 2009 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 51. Lichtenberg F. 1992 R&D Imestment and International Productivity Differences, „NBER Working Paper”, nr 4161.
 52. Lucas R. 1988 On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, nr 22.
 53. Lundvall BA. 1992 National Systems of lnnovation: Towards a Theory of lnnovation and lnteractive Learning, Pinter Publishers, London.
 54. Mankiw N, Romer D., Weil D. 1992 A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Ouarterly Journal of Economics”, nr 108.
 55. Manuelli R.E., Seshari A. 2010 Human Capital and the Wealth of Nations, Department of Economics University of Wisconsin, Madison.
 56. Mincer J. 1958 lnvestment in Human Capital and Persona! Income Distribution, „Journal of Political Economy”, nr 66(4).
 57. Nadiri M, Mamuneas T. 1991 The Effects of Public Infrastructure and R&D Capital on the Cost Structure and Performance of US Manufacturing Industries, „NBER Working Paper”, nr ??????.
 58. Nelson R., Phelps E. 1966 Imestment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, „American Economic Review”, nr 56(2).
 59. OECD... 1997 OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological lnnovation Data-Oslo-Manual, OECD/Eurostat, Paris.
 60. Papageorgiou C. 2003 Distinguishing between the Effects of Primary and Post-primary Education on Economic Growth, „Review of Development Economics”, nr 7(4), s. 622-635.
 61. Parente S.L., Prescott E.C. 2000 Barriers to Richers, The MIT Press, Cambridge MA.
 62. Porter M.E., Sachs J.D., Schwab K. (red.) 2001 The Global Competitiveness Report 2001-2002, World Economic Forum, Geneva.
 63. Porter M.E. 1990 The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 64. Pritchett L. 1996 Where Has Ali the Education Gone?, „The World Bank Policy Research Working Paper”, nr 1581, Washington, DC.
 65. Rapacki R. (red.) 2009 Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne SA, Warszawa.
 66. Redding S. 1997 Dynamie Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade, „Nuffield College Economics Discussion Paper”, nr 140.
 67. Redding S. 1996 The Low-skill, Low-quality Trap: Strategie Complementarities between Human Capital and R&D, „Economic Journal”, nr 106.
 68. Romer RM. 1990 Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, nr 98.
 69. Sachs J., Warner A. 1995 Economic Reform and the Process of Global Integration, „Brookings Papers on Economic Activity”.
 70. Sadowski Z. 2004 Współczesna rola innowacji, w: E. Okon-Horodynska (red.): Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 71. Schwab K. (red.) 2010 The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva.
 72. Schultz T. 1961 Imestment in Human Capital, „American Economic Review”, nr 51(1).
 73. Schumpeter J. 1934 The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 74. Solow R M. 1956 A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Ouarterly Journal of Economies”, nr 70.
 75. Soszynska E. 2008 Jakość instytucji, kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego, w: D. Kopycinska (red.): Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczecinski, Katedra Mikroekonomii, Szczecin.
 76. Soszynska E. 2009 Human Capital, the Ouality of Institutions and Economic Growth. An Econometric Analysis, „Polish Journal of Environmental Studies”, nr 18(5B).
 77. Sorensen A. 1999 R&D, Learning, and Phases of Economic Growth, „Journal of Economic Growth”, nr 4 .
 78. Tempie J., Voth H.J. 1998 Human Capital, Equipment lnvestment, and Industrialization, „European Economic Review", nr 42.
 79. Uzawa H. 1965 Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth, „International Economic Review”, nr 6.
 80. Vandenbussche J., Aghion R, Meghir C. 2006 Growth, Distance to Frontier and Composition of Human Capital, „Journal of Economic Growth”, nr 11.
 81. Weil D. 2005 Economic Growth, Pearson Education Inc. Publishing as Addison-Wesley, New York.
 82. Weisbrod B. 1962 Education and lnvestment in Human Capital, „Journal of Political Economy”, nr 70(5), część 2 .
 83. Zienkowski L. (red.) 2003 Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.