Dwa lata później: uwagi o reformach w szkolnictwie wyższym i w nauce

Main Article Content

Stefan Amsterdamski

Abstrakt

Autor omawia dylematy, trudności i konsekwencje reform zapoczątkowanych przed dwoma laty w Polsce w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. Na wstępie pokazuje, w jakim stopniu kształtowane przez 40 lat po wojnie polskie rozwiązania w dziedzinie szkolnictwa i nauki różniły się od radzieckiego pierwowzoru. Po zarysowaniu podstawowych założeń reform autor przechodzi do omówienia kontrowersyjnego problemu - zakresu interwencji państwa w obu sferach. Zwraca uwagę na trudności zewnętrzne - tkwiące poza samą nauką - tworzenia polityki naukowej, a także na ograniczenia strukturalno-organizacyjne, społeczne i finansowe zawarte w systemie nauki. W dalszej części artykułu autor ukazuje rzeczywistą rolę mechanizmów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, sposób ich stosowania, stopień spójności, a także kłopoty związane z realizacją zasad konkurencji i oceny badań naukowych. Omawia problemy przebudowy instytucji badawczych i edukacyjnych oraz czynniki utrudniające lub opóźniające proces restrukturyzacji. W końcowej części artykułu przedstawia zagadnienia dotyczące personelu badawczego i nauczającego - ograniczenia polityki kadrowej, mechanizmów selekcji, bariery dopływu młodej kadry i starzenie się personelu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Amsterdamski, S. (1). Dwa lata później: uwagi o reformach w szkolnictwie wyższym i w nauce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 22-34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4330
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stefan Amsterdamski, Polska Akademia Nauk

Stefan Amsterdamski - profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, dyrektor Szkoły Nauk Społecznych PAN, autor wielu prac z filozofii, socjologii i historii nauki.