Pressto.

Nagłowek strony

Konserwatyzm a innowacyjność

Halina Najduchowska, Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt


W artykule zostały omówione wyniki badań przeprowadzonych w 1992 r. na temat funkcjonowania wyższych uczelni. Procedurze badawczej poddano opinie oraz oceny dziekanów dwu uczelni (Uniwersytetu i Politechniki). Zainteresowanie autorek koncentruje się wokół następujących problemów: zasad funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego wynikających z trzech nowych aktów prawnych i regulacji statutowych, a także struktury organizacyjnej oraz działalności naukowej i edukacyjnej wydziałów. Sporo miejsca w artykule zajmuje analiza wprowadzanych procedur i mechanizmów przystosowujących uczelnie do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Autorki omawiają wpływ tradycji, zasobów finansowych i otoczenia społecznego na działanie wydziałów. Pokazują także, jakie czynniki stymulują, a jakie powstrzymują wprowadzanie innowacji w działalności badawczej i edukacyjnej.


Pełny tekst:

Bibliografia


Cameron K.S., Whetter D.A. 1984 Models o f the Organizational Life Cycle: Application to Higher Education. W: Bess J.L. (ed.): College and University Organization. New York: New York University Press.

Clark B.R. 1983 The Higher Education System. Berkeley: University of California Press.

Kerr C. 1982 The Uses o f the University. Cambridge.

Kuipińska J., Najduchowska H., Jastrząb-Mrozicka M., Wnuk-Lipińska E. 1992 Studenci okresu przełomu. Warszawa-Łódź: PWN.

Lutyński J. 1990 Działania pozorne. W: Lutyński J.: Nauka i polskie problemy, komentarz socjologa. Warszawa: PIW.

Najduchowska H. 1990 Wyższa uczelnia jako miejsce pracy. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: Nauczyciele akademiccy - 1984. Warszawa-Łódź: PWN.

Wnuk-Lipińska E. 1990 Badania a dydaktyka. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E., Nauczyciele akademiccy - 1984. Warszawa-Łódź: PWN.

Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1992 Dekadencja. Edukacja i perspektywy życiowe studentów. Warszawa-Łódź: PWN.

Vught F.A. van 1989 Innovations and Reforms in Higher Education. W: Vught F.A. van (ed.) Governmental Strategies and Innovation in Higher Education: London.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Halina Najduchowska, Elżbieta Wnuk-Lipińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.